Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ክሊኒክ  ››  ለህክምና መርሃ ግብር መመሪያዎች  ›› 


የደንበኞች ዓይነቶች


የደንበኛ ምድቦች

የደንበኛ ምድቦች

ብዙ ቁጥር ያላቸው ደንበኞች ብዙውን ጊዜ በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ያልፋሉ። በአሁኑ ጊዜ ከየትኛው ደንበኛ ጋር እየሰሩ እንደሆነ በተሻለ ለመረዳት ሁሉንም ሰዎች በተለያዩ ምድቦች መከፋፈል የተሻለ ነው. ደንበኞችን ለመከፋፈል የተለያዩ አይነት ደንበኞችን ይፍጠሩ። ይህንን ለማድረግ ወደ የተለየ መመሪያ ይሂዱ "የታካሚዎች ምድቦች" .

ምናሌ የደንበኞች ዓይነቶች

የደንበኛ ምደባ

ያልተገደበ የተለያዩ የሰዎች ቡድኖች መፍጠር ይችላሉ.

የደንበኞች ዓይነቶች

የደንበኛ ዓይነቶች የት ጥቅም ላይ ይውላሉ?

አስፈላጊ በመረጃ ቋቱ ውስጥ አዲስ ደንበኛ ሲመዘገብ ምድቡ ይመረጣል.

ምርጥ ደንበኞች

አስፈላጊ የትኞቹ የሰዎች ቡድን በጣም ትርፋማ ደንበኞች እንደሆኑ ይተንትኑ።

ቀጥሎ ምን አለ?

አስፈላጊ ከዚያ በኋላ, ደንበኞችዎ በካርድ ቁጥር ጉርሻዎች ይቀበሉ እንደሆነ ማሳየት ይችላሉ.
ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024