Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ክሊኒክ  ››  ለህክምና መርሃ ግብር መመሪያዎች  ›› 


የግዢ ኃይል ትንተና


የግዢ ኃይል ትንተና

የመግዛት አቅም እንዴት እንደሚወሰን?

የግዢ ሃይል በጊዜ ሂደት ሊለወጥ ይችላል። የግዢ ኃይል ትንተና በየጊዜው መከናወን አለበት. በየትኛው የዋጋ ምድብ ዕቃዎች እና አገልግሎቶች በተሻለ እንደሚሸጡ መረዳት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ, አንድ ሪፖርት በ ' USU ' ፕሮግራም ውስጥ ተተግብሯል "አማካይ ቼክ" .

ምናሌ ሪፖርት አድርግ። አማካይ ቼክ

የተለያዩ የትንታኔ አማራጮች

የተለያዩ የትንታኔ አማራጮች

የዚህ ሪፖርት መመዘኛዎች የተተነተነውን ጊዜ ለማዘጋጀት ብቻ ሳይሆን ከተፈለገ የተወሰነ ክፍልን ለመምረጥ ያስችላሉ. ለተለያዩ የእንቅስቃሴ ቦታዎች አመላካቾች ሊለያዩ ስለሚችሉ ይህ በጣም ምቹ ነው።

አማራጮችን ሪፖርት አድርግ። አማካይ ቼክ

የ " ዲፓርትመንት " መለኪያ ባዶ ከተተወ ፕሮግራሙ ለድርጅቱ በሙሉ ስሌት ይሰራል።

የትንታኔ ውጤት

የትንታኔ ውጤት

በሪፖርቱ እራሱ መረጃ በሠንጠረዥ መልክ እና በመስመር ቻርት በመጠቀም ይቀርባል። ሥዕላዊ መግለጫው በሥራ ቀናት አውድ ውስጥ የግዢ ኃይል በጊዜ ሂደት እንዴት እንደተለወጠ በግልጽ ያሳያል።

የግዢ ኃይል ትንተና

ከአማካይ የፋይናንስ አመልካቾች በተጨማሪ የቁጥር መረጃዎችም ቀርበዋል። ማለትም፡ ድርጅቱ ለእያንዳንዱ የስራ ቀን ስንት ደንበኞች አገለገለ።
ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024