Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ክሊኒክ  ››  ለህክምና መርሃ ግብር መመሪያዎች  ›› 


የሕክምና ፕሮቶኮሎችን ማክበር


የሕክምና ፕሮቶኮሎችን ማክበር

የሕክምና ፕሮቶኮሎችን መቆጣጠር

ክሊኒክዎ ለበሽታዎች ሕክምና ፕሮቶኮሎችን ከተጠቀመ, አጠቃቀማቸውን መቆጣጠር አስፈላጊ ነው. የሕክምና ፕሮቶኮሎችን ማክበርን ይጠይቃል. የሕክምና ፕሮቶኮሎች ለሐኪሞች ደንቦች ናቸው. የተለየ ምርመራ ከተጠረጠረ, ዶክተሮች በጥብቅ በተቀመጡት ህጎች መሰረት በሽተኛውን መመርመር እና ማከም አለባቸው. ደንቦቹ በሆስፒታሉ ዋና ሐኪም የተመሰረቱት ሁለቱም ውስጣዊ ናቸው. እና ደግሞ ደንቦቹ በስቴት ደረጃ ተቀምጠዋል. ከህክምና ፕሮቶኮሎች ጋር የዶክተሮች ተገዢነት ለመፈተሽ, ልዩ ዘገባ ጥቅም ላይ ይውላል "የፕሮቶኮል ልዩነት" .

የሕክምና ፕሮቶኮሎችን መቆጣጠር

የሪፖርቱ መለኪያዎች የጊዜ ወቅትን እና ቋንቋን ያካትታሉ። እንዲሁም አንድን የተወሰነ ሰው ለመመርመር ከፈለግን ዶክተርን ከዝርዝሩ ውስጥ መምረጥ ይቻላል.

በሐኪሞች የሕክምና ፕሮቶኮሎችን ስለማክበር ሪፖርት ያድርጉ. አማራጮች

ቀጥሎም የትንታኔ ሪፖርቱ ራሱ ይቀርባል።

የሕክምና ፕሮቶኮሎችን የሐኪም ማክበርን ማረጋገጥ

ይህ ሪፖርት የታቀደውን ምርመራ እና የታዘዘለትን ህክምና ለመመርመር በሚያስችል በሁለት ክፍሎች የተከፈለ ነው. እያንዳንዱ ክፍል ሦስት ዓምዶች ይዟል. በመጀመሪያ, ዶክተሩ መከተል ያለባቸው ደንቦች ይጠቁማሉ. ከዚያም ዶክተሩ በሆነ ምክንያት ለታካሚው ያላዘዙት የእነዚያ ዓይነት ምርመራዎች ወይም መድሃኒቶች ዝርዝር ይታያል. በእያንዳንዱ ልዩነት አቅራቢያ, የዶክተሩ ማብራሪያ መታየት አለበት. ተጨማሪ ምደባዎች በሶስተኛው ዓምድ ውስጥ ተጽፈዋል. ለምሳሌ, አንድ በሽተኛ ለግዳጅ መድሃኒት አለርጂ ካለበት ዶክተር የተለየ መድሃኒት ሊያዝዝ ይችላል.

ተለይተው የሚታወቁ ምርመራዎች ትንተና

ተለይተው የሚታወቁ ምርመራዎች ትንተና

አስፈላጊ ዶክተሮች በበሽተኞች ላይ የሚደረጉትን ምርመራዎች እንዴት እንደሚተነተኑ ይመልከቱ.
ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024