Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ክሊኒክ  ››  ለህክምና መርሃ ግብር መመሪያዎች  ›› 


የዋጋ ዝርዝር ይቅዱ


የዋጋ ዝርዝር ይቅዱ

ከተወሰነ ቀን ጀምሮ አዳዲስ ዋጋዎችን ተጠቀም

የተባዛ የዋጋ ዝርዝር

አንዳንድ ጊዜ በተባዛው ላይ አንዳንድ ለውጦችን ለማድረግ የዋጋ ዝርዝሩን ማባዛት ያስፈልጋል። ብቻቸውን ሲሆኑ "የዋጋ ዝርዝር" ከተወሰነ ቀን ጀምሮ አስቀድሞ የተዋቀረ እና ጥቅም ላይ የዋለ, ትዕዛዙን በመጠቀም ከእሱ ቅጂ መስራት ይቻላል "የዋጋ ዝርዝር ይቅዱ" .

የዋጋ ዝርዝር ይቅዱ

ለምሳሌ, ዋናውን የዋጋ ዝርዝር እንደ መሰረት አድርገው ከተለየ ቀን ቅጂ መፍጠር ይችላሉ ስለዚህ በተወሰነ ቀን የሕክምና ማእከል በአዲስ ዋጋዎች መስራት ይጀምራል.

ከተወሰነ ቀን ጀምሮ አዳዲስ ዋጋዎችን ተጠቀም

በዚህ ቀዶ ጥገና ምክንያት, ከተለየ ቀን አዲስ የዋጋ ዝርዝር ይፈጠራል.

ከሌላ ቀን አዲስ የዋጋ ዝርዝር ፈጠረ

ለተፈቀደላቸው የዜጎች ምድብ የተለየ የዋጋ ዝርዝር ያዘጋጁ

ለተፈቀደላቸው የዜጎች ምድብ የተለየ የዋጋ ዝርዝር ያዘጋጁ

የተለየ መፍጠርም ይችላሉ። የዋጋ ዝርዝር አይነት ለልዩ መብት ዜጎች ምድብ፣ ለምሳሌ ' ለጡረተኞች '።

ለጡረተኞች የዋጋ ዝርዝር

ከዚያ በኋላ ወደ ሞጁሉ እንሄዳለን "የዋጋ ዝርዝሮች" , ከላይ ጀምሮ ዋናውን የዋጋ ዝርዝር የአሁኑን ቀን እንመርጣለን, ከእሱ ቅጂ እንሰራለን.

ቅጂ የምንሰራበትን የዋጋ ዝርዝር መርጠናል::

ከዚያም ትዕዛዙን እንጠቀማለን "የዋጋ ዝርዝር ይቅዱ" .

የዋጋ ዝርዝር ይቅዱ

የዋጋ ዝርዝሮችን ዓይነት ብቻ እንምረጥ ' ለጡረተኞች '።

ለተፈቀደላቸው የዜጎች ምድብ የተለየ የዋጋ ዝርዝር ያዘጋጁ

በዚህ ቀዶ ጥገና ምክንያት ከግንቦት 1 ጀምሮ ክሊኒኩ ሁለት የዋጋ ዝርዝሮች ይኖሩታል፡ ' መሰረታዊ ' እና ' ለጡረተኞች '።

ክሊኒኩ ሁለት የዋጋ ዝርዝሮች አሉት

ተመራጭ የሆነውን የዋጋ ዝርዝሮችን ለመጠቀም ለማንም መመደብ ብቻ በቂ ነው። "ታካሚ" .

ተመራጭ የዋጋ ዝርዝር እይታን ተጠቀም

በዋጋ ዝርዝር ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ዋጋዎች በአንድ ጊዜ ይለውጡ

በዋጋ ዝርዝር ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ዋጋዎች በአንድ ጊዜ ይለውጡ

አስፈላጊ ለተፈቀደላቸው የዜጎች ምድብ የተለየ የዋጋ ዝርዝር አዘጋጅተናል። እና አሁን በዚህ የዋጋ ዝርዝር ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ዋጋዎች በከፍተኛ ሁኔታ እንለውጥ
ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024