Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ክሊኒክ  ››  ለህክምና መርሃ ግብር መመሪያዎች  ›› 


የወለል ፕላን መጠቀም


የወለል ፕላን መጠቀም

Money እነዚህ ባህሪያት ተለይተው መታዘዝ አለባቸው.

የወለል ፕላን መሳል

የወለል ፕላን መሳል

አስፈላጊ ቀደም ሲል እንዴት በቀላሉ እና በፍጥነት መሳል እንደሚችሉ ተመልክተናል የወለል ፕላን . አሁን ለመዝገብ ፕላን መጠቀምን እንመልከተው እና የተሳቡ የመረጃ ቀረጻዎች በዕለት ተዕለት ሥራችን ውስጥ እንዴት እንደሚረዱን እንወቅ።

ኢንፎግራፊክስ በመጠቀም

ኢንፎግራፊክስ በመጠቀም

ኢንፎግራፊክስ በሁለት የተለያዩ ሁነታዎች መጠቀም ይቻላል፡-

  1. በኮምፒዩተር ላይ

    በኮምፒዩተር ላይ

    በመጀመሪያ ደረጃ, ኢንፎግራፊክስ በኮምፒተር ውስጥ በዕለት ተዕለት ሥራ ላይ ሊውል ይችላል. ተጠቃሚው ማንኛውንም ክፍል ወይም የተወሰነ ቦታ የመምረጥ እድል ይኖረዋል, ስለዚህም አንዳንድ መረጃዎች ከእሱ ጋር ተያይዘዋል.

  2. በትልቅ ማሳያ ወይም ቲቪ ላይ

    በትልቅ ማሳያ ወይም ቲቪ ላይ

    ትልቅ የመረጃ ሰሌዳ መፍጠርም ይቻላል. የተሳሉት ነገሮች በተለያየ ቀለም የሚታዩበት የክፍሉን እቅድ ያሳያል. ቀለሙ በእቃው ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ነው. በጣም ደማቅ ቀለሞች በተለይ የተጠቃሚዎችን ትኩረት ለመሳብ ጥቅም ላይ ይውላሉ. ስለዚህ በድርጅቱ ውስጥ ያሉትን ማናቸውንም ሂደቶች ለቋሚ ቁጥጥር እና ክትትል ተግባራዊነት መፍጠር የሚቻል ይሆናል.
ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024