Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ክሊኒክ  ››  ለህክምና መርሃ ግብር መመሪያዎች  ›› 


የደንበኞች ብዛት በአገር


የደንበኞች ብዛት በአገር

የደንበኞች ብዛት በአገር

ደንበኞች በአገር

ሪፖርት ካመነጩ "ደንበኞች በአገር" የትኞቹ አገሮች ብዙ ደንበኞች እንዳሏቸው በካርታው ላይ ያያሉ።

የደንበኞች ብዛት በአገር ትንተና
  1. በሪፖርቱ የላይኛው ግራ ጥግ ላይ አነስተኛውን እና ከፍተኛውን የደንበኞች ብዛት የሚያሳይ ' አፈ ታሪክ ' አለ። እንዲሁም ከእያንዳንዱ የደንበኞች ብዛት ጋር የሚዛመደውን ቀለም ያሳያል. ሀገሪቱ በካርታው ላይ የተቀባው በዚህ ቀለም ነው. ከእንደዚህ አይነት ሀገር ብዙ ደንበኞች ስለሚኖሩ አረንጓዴው ቀለም የተሻለ ይሆናል. ከየትኛውም ሀገር ደንበኛ ከሌለ ነጭ ሆኖ ይቀራል።

  2. ከአገሪቱ ስም ቀጥሎ አንድ ቁጥር ተጽፏል - ይህ ሪፖርቱ በሚፈጠርበት ጊዜ ውስጥ ወደ ፕሮግራሙ የታከሉት የደንበኞች ብዛት በአገር ነው.

በካርታ ላይ የተገነቡ ጂኦግራፊያዊ ሪፖርቶች ከቀላል የሰንጠረዥ ዘገባዎች ትልቅ ጥቅም አላቸው። በካርታው ላይ ደካማ አሃዛዊ አመላካቾች ያሏትን አገር በየአካባቢው፣ በአጎራባች አገሮች፣ ከአገርዎ ርቀው እና ሌሎች ንግድዎን ሊነኩ የሚችሉ ነገሮችን መተንተን ይችላሉ።

በከተማ የደንበኞች ብዛት ትንተና

በከተማ የደንበኞች ብዛት ትንተና

አስፈላጊ የደንበኞችን ብዛት በከተማ ይተንትኑ።

የፋይናንስ ትንተና በአገር

የፋይናንስ ትንተና በአገር

አስፈላጊ በአገር የተገኘውን የገንዘብ መጠን ይተንትኑ .

የካርታ ሂሳብ አያያዝ

የካርድ የሂሳብ አያያዝ

አስፈላጊ ነገር ግን፣ በአንድ አካባቢ ድንበሮች ውስጥ ቢሰሩም፣ ከጂኦግራፊያዊ ካርታ ጋር ሲሰሩ የንግድ ስራዎን በተለያዩ አካባቢዎች ላይ መተንተን ይችላሉ።
ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024