Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ለሱቁ ፕሮግራም  ››  ለመደብሩ የፕሮግራሙ መመሪያዎች  ›› 


የሽያጭ ተለዋዋጭነት


በልዩ ዘገባ "ተለዋዋጭነት" የእያንዳንዱ ክፍልዎ የገቢ መጠን እንዴት እንደሚቀየር ለማንኛውም ጊዜ ማየት ይቻላል ።

ምናሌ የሽያጭ ተለዋዋጭነት

መረጃ በሰንጠረዥ መልክ እና በምስል ውክልና መልክ በስዕላዊ መግለጫ ይወጣል።

የሽያጭ ተለዋዋጭነት

በጊዜ ሂደት ለእያንዳንዱ ክፍል ውጣ ውረዶችን ማየት ይችላሉ። እና እንዲሁም የእርስዎን መደብሮች ለማነፃፀር ጥሩ እድል አለ. የፋይናንሺያል አመላካቾችን በገቢው መጠን ላይ ብቻ ሳይሆን በተሰራው የሽያጭ መጠን ውስጥ የቁጥር አመልካቾችን ማወዳደር ይችላሉ.

አስፈላጊ በዚህ ዘገባ ውስጥ የቅርንጫፎችን ንፅፅር በተለዋዋጭነት ካዩ ፣ ከዚያ ንፅፅርን ከተለየ አቅጣጫ የሚያሳይ ተጨማሪ የትንታኔ ዘገባ አለ።

ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024