Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ለሱቁ ፕሮግራም  ››  ለመደብሩ የፕሮግራሙ መመሪያዎች  ›› 


በህጋዊ አካላት የሚደረግ ሽግግር ትንተና


በልዩ ዘገባ "ጁር. ፊቶች" ለእያንዳንዱ ህጋዊ አካል አጠቃላይ የገንዘብ ልውውጥን ማየት ይቻላል.

ምናሌ በህጋዊ አካላት የሚደረግ ሽግግር ትንተና

የግብር መጠኑን ከየትኛው መጠን እንደሚሰላ ትክክለኛ ሀሳብ ለማግኘት የግብር ተመላሽ ከመሙላትዎ በፊት ይህንን ሪፖርት መጠቀም ይችላሉ።

በህጋዊ አካላት የሚደረግ ሽግግር ትንተና

ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024