Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ለሱቁ ፕሮግራም  ››  ለመደብሩ የፕሮግራሙ መመሪያዎች  ›› 


ለሽያጭ የማይውሉ የቆዩ ዕቃዎችን እንዴት መለየት ይቻላል?


በልዩ ዘገባ "የሚሸጥ አይደለም።" የቆዩ ዕቃዎችን ማየት ይችላሉ.

ምናሌ ለሽያጭ የማይውሉ የቆዩ እቃዎች

ለድርጅቱ የሚደርሰውን ኪሳራ ለማስቀረት ለሽያጭ የማይቀርቡትን የቆዩ ዕቃዎችን መተንተን ያስፈልጋል.

ለሽያጭ የማይውሉ የቆዩ ዕቃዎችን እንዴት መለየት ይቻላል?

የቆዩ ዕቃዎችን ለመወሰን ብቻ በቂ አይደለም, ከእሱ ጋር መስራት ያስፈልግዎታል.

ለአንድ የተወሰነ ምርት ፍላጎት ማጣት ትክክለኛውን ምክንያት ይወስኑ እና ትክክለኛውን የአስተዳደር ውሳኔ ያድርጉ.

ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024