1. Vývoj softvéru
 2.  ›› 
 3. Programy pre automatizáciu podnikania
 4.  ›› 
 5. Účtovanie dodávky v prepravnej spoločnosti
Rating: 4.9. Počet organizácií: 826
rating
krajiny: všetko
Operačný systém: Windows, Android, macOS
Skupina programov: USU Software
účel: Automatizácia podniku

Účtovanie dodávky v prepravnej spoločnosti

 • Autorské práva chránia jedinečné metódy obchodnej automatizácie, ktoré sa používajú v našich programoch.
  Autorské práva

  Autorské práva
 • Sme overeným vydavateľom softvéru. Toto sa zobrazuje v operačnom systéme pri spustení našich programov a demoverzií.
  Overený vydavateľ

  Overený vydavateľ
 • Spolupracujeme s organizáciami po celom svete od malých firiem až po tie veľké. Naša spoločnosť je zapísaná v medzinárodnom registri firiem a má elektronickú značku dôveryhodnosti.
  Znak dôvery

  Znak dôvery


Rýchly prechod.
Čo chceš teraz robiť?Účtovanie dodávky v prepravnej spoločnosti - Snímka obrazovky programu

S rozvojom online služieb pre nákup tovaru získali prepravné spoločnosti ďalších zákazníkov. Aj malé obchody, ktoré sa snažia obstáť v nerovnom boji s konkurenciou, ponúkajú doručovaciu službu pre pohodlie zákazníkov. Pokiaľ ide o spoločnosť, ktorá sa špeciálne zaoberá prepravou tovaru, kompetentná organizácia pracovného procesu a výkazníctva pomôže udržať sa v tejto oblasti nad vodou. Správnym zaúčtovaním dodávky v prepravnej spoločnosti je možné nielen udržať si svoju pozíciu na trhu tovarov a služieb, ale aj napredovať.

Kontrola dodávky v dopravnej spoločnosti je dôležitá nielen pre vnútornú organizáciu práce. Neskoré dodanie, poškodenie tovaru a iné problémy vznikajúce v tomto odvetví by sa mali odraziť aj vo výkazníctve a účtovníctve s cieľom vyvinúť stratégie na minimalizáciu času transakcií a nákladov na dopravu. Záznamy o vykonanej preprave by mali pokrývať všetky faktory a poskytovať úplné informácie.

Spoločnosti cestnej dopravy, ktoré sa zaoberajú účtovníctvom a kontrolou, vyvíjajú určité modely na reguláciu situácií, udržiavanie výkazníctva a toku dokumentov vo všeobecnosti. Kontrola a účtovanie dodávky v kamiónovej spoločnosti pomáha kontrolovať kuriérov, polohu tovaru, časy príchodu, pohyb vozidiel. Existujú systémy zobrazujúce polohu prepravnej jednotky v reálnom čase, ktoré zabezpečujú nepretržitú komunikáciu s vodičom. Patrí sem aj účtovanie spotrebovaného paliva, nákladov na opravy, pokút za nedoručenie (meškanie, poškodenie alebo strata zásielky). Sleduje mzdy vodičov aj ostatných zamestnancov.

Oddelenia prepravných spoločností zodpovedné za vozidlá o nich vedú aj evidenciu, sledujú ich stav, vypĺňajú súvisiacu dokumentáciu (napríklad o opotrebovaní), analyzujú rentabilitu používania konkrétneho vozidla podľa vzdialenosti a výpočtu benzín na to. Tieto informácie sa zobrazujú v účtovníctve prepravy prepravnej spoločnosti. Zhrnutím výsledkov účtovníctva za konkrétne oddelenia získame údaje, ktoré sú spoločné pre celý podnik. Vďaka takémuto účtovaniu sa vykonáva nielen kontrola nad stavom vozového parku, ale aj nad financiami samotného podniku.

Ako môžete vidieť z vyššie uvedeného, účtovníctvo nie je jednoduché. Nie vždy sú špecialisti z účtovného oddelenia, ktorí vedú evidenciu dopravných spoločností, schopní samostatne spracovať všetky ukazovatele. Špecializované programy, ktoré vykonávajú veľa procesov, v takýchto záležitostiach automaticky prichádzajú na záchranu. Napríklad softvér (softvér) vykoná výpočet ukazovateľov úspešnosti dodávky, spoločnosti, kontroly v priebehu niekoľkých sekúnd. Pre porovnanie, človek by strávil oveľa viac času už v štádiu zbierania informácií potrebných pre účtovníctvo a výpočty.

Univerzálny účtovný systém (USU) je softvér - líder v účtovníctve, výkazníctve a dokumentácii. Účtovný systém automatizuje množstvo operácií, ktoré sa predtým vykonávali manuálne. Je ideálny pre účtovanie dodávky v prepravnej spoločnosti už z toho dôvodu, že jeho schopnosť integrácie s vybavením umožňuje získať požadované ukazovatele na diaľku, automaticky a online.

Softvér kuriérskej služby vám umožní jednoducho zvládnuť širokú škálu úloh a spracovať množstvo informácií o objednávkach.

Plné vyúčtovanie kuriérskej služby bez problémov a zmätkov vám zabezpečí softvér od spoločnosti USU so skvelou funkcionalitou a množstvom doplnkových funkcií.

 • Video z účtovania dodávky v prepravnej spoločnosti

Účtovanie doručenia pomocou programu USU vám umožní rýchlo sledovať plnenie objednávok a optimálne zostaviť kuriérsku trasu.

Kuriérsky program vám umožní optimalizovať doručovacie trasy a ušetriť čas na cestu, čím sa zvýši zisk.

Kompetentne vykonaná automatizácia doručovania vám umožňuje optimalizovať prácu kuriérov a šetriť zdroje a peniaze.

Automatizácia kuriérskej služby, a to aj pre malé podniky, môže priniesť značné zisky optimalizáciou procesov doručovania a znížením nákladov.

Ak spoločnosť vyžaduje účtovanie doručovacích služieb, potom môže byť najlepším riešením softvér od USU, ktorý má pokročilé funkcie a široký reporting.

Program na doručovanie tovaru vám umožňuje rýchlo sledovať realizáciu objednávok v rámci kuriérskej služby aj v logistike medzi mestami.

S operatívnym účtovaním objednávok a všeobecným účtovníctvom v doručovacej spoločnosti pomôže doručovací program.

Majte prehľad o doručení tovaru pomocou profesionálneho riešenia od USU, ktoré má širokú funkcionalitu a reporting.

Doručovací program umožňuje sledovať plnenie objednávok, ako aj sledovať celkové finančné ukazovatele za celú spoločnosť.

Automatizované riadenie vozidiel v doručovacej spoločnosti.

Nový prístup k účtovaniu dodávky v autodopravnej spoločnosti.

Rýchla komunikácia s vodičom. Schopnosť zmeniť doručenie trasy na cestách.

Ovládanie všetkých indikátorov pre príslušné vozidlá. Sledovanie podmienok údržby, podmienok prevádzky, pracovného času, času jazdy.

Pohodlný systém sledovania pracovného času kuriéra, výpočtu jeho mzdy. Zobrazenie všetkých pracovných informácií na ňom (dĺžka služby, činnosť, splnené úlohy, mzda, nemocenská, prémie).

Pohodlné databázy produktov. Schopnosť ľahko usporiadať údaje, nájsť balík v systéme podľa čísla, výrobcu, príjemcu.

Vedenie účtovníctva a účtovníctva dopravnej spoločnosti. Účtovný systém je vhodný pre firmy akéhokoľvek zamerania a veľkosti. V akejkoľvek oblasti, v ktorej sa vaša firma propaguje, ju program dokáže optimalizovať.

 • order

Účtovanie dodávky v prepravnej spoločnosti

Zjednodušenie kontroly prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb. Softvér má zabudovaný systém upozornení, ktorý vám oznámi, že sa blíži dátum splatnosti, že niekto nezaplatil včas.

Rýchle vytváranie správ o preprave dodania tovaru. Zobrazenie všetkých relevantných ukazovateľov. Možnosť triediť presne tie ukazovatele, podľa ktorých by ste chceli zostaviť prehľad.

Generovanie trasy v programe s prihliadnutím na všetky zastávky a ciele.

Viacužívateľské rozhranie.

Ochrana vášho profilu a osobných údajov.

Vzdialený prístup. Pohodlie je, že na ceste zostáva prístup k potrebným informáciám. Všetko, čo potrebujete, je internet.

Prehľad o situácii v dopravnom dodacom sklade, účtovanie pohybu produktov na sklade, sledovanie dodržiavania skladovacích podmienok zodpovedajúcich popisu produktu.

Zabezpečenie rýchleho doručenia, zlepšenie sledovania.

Lakonické formuláre pre správy s logom vašej prepravnej organizácie. Zobrazovanie na formulároch iba tých položiek, ktoré sú požadované pre konkrétnu tému.

Sumár ukazovateľov pre všetky garáže motorových vozidiel, pre kuriérov, oddelenia atď.