Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ክሊኒክ  ››  ለህክምና መርሃ ግብር መመሪያዎች  ›› 


መግዛት ያቆሙ ደንበኞች


መግዛት አቁሟል

አገልግሎቶችን መጠቀም ያቆሙ ደንበኞችን እንዴት መለየት ይቻላል?

አገልግሎቶችን መጠቀም ያቆሙ ደንበኞችን እንዴት መለየት ይቻላል?

መግዛት ያቆሙ ደንበኞችን ይፈልጋሉ? በእርግጠኝነት ፍላጎት! ለነገሩ የጠፋብህ ገንዘብ ነው! ደንበኞች ሁሉንም ነገር ከወደዱ ለረጅም ጊዜ አገልግሎትዎን መጠቀማቸውን ሊቀጥሉ ይችላሉ። እና አንድ ሰው ከእርስዎ ጋር መግዛትን ካቆመ ይህ ቀድሞውኑ አጠራጣሪ ነው። ምናልባት አንድ ነገር አልተስማማም. አንድ ደንበኛ ካልወደደው ሌሎች ብዙዎች ላይወዱት ይችላሉ። ደንበኞችን በብዛት ላለማጣት የደንበኞችን እርካታ ማጣት መንስኤዎችን በፍጥነት መለየት እና ማስወገድ አስፈላጊ ነው. ለዚህም ልዩ ዘገባ አለ። "ጠፍቷል" .

አገልግሎቶችን መጠቀም ያቆሙ ደንበኞችን እንዴት መለየት ይቻላል?

በሆነ ምክንያት የእርስዎን አገልግሎቶች መጠቀም ያቆሙ የገዢዎች ዝርዝር ይታያል።

መግዛት ያቆሙ ደንበኞች

እንደነዚህ ያሉትን ደንበኞች ለመጥራት እና ምክንያቱን ለመጠየቅ ይመከራል. ደንበኛው ከተዛወረ ወይም አሁን ባለው ጊዜ የአገልግሎቶችዎ ፍላጎት ከሌለ ይህ ችግር አይደለም. ነገር ግን ገዢው በቀድሞው ቀጠሮው አንድ ነገር እርካታ ካላገኘ, ስህተቶቹን ለመስራት ስለ እሱ መፈለግ የተሻለ ነው.

ደንበኞች እርስዎን የሚተዉበት ምክንያቶች ትንተና

ደንበኞች እርስዎን የሚተዉበት ምክንያቶች ትንተና

አስፈላጊ ደንበኛው ካልተደሰተ እና ከአሁን በኋላ ወደ እርስዎ የማይመለስ ከሆነ በለቀቁ ደንበኞች ላይ ያልተፈለጉ ስታቲስቲክስ ዝርዝሮችን ይጨምራል። የሄዱ ደንበኞችን ይተንትኑ።
ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024