Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ክሊኒክ  ››  ለህክምና መርሃ ግብር መመሪያዎች  ›› 


የደንበኞች ከፍተኛ እንቅስቃሴ


የደንበኞች ከፍተኛ እንቅስቃሴ

የደንበኞች ትልቁ እንቅስቃሴ ጊዜ ትንተና

ለመጪው የሥራ መጠን ሁል ጊዜ ዝግጁ ለመሆን የደንበኞችን ታላቅ እንቅስቃሴ ጊዜ በትክክል ማወቅ ያስፈልግዎታል። የደንበኞች ትልቁ እንቅስቃሴ ብዙ ገዢዎች ያሉበት ጊዜ ነው። እንደዚህ ያሉ ከፍተኛ ሰዓቶች እና የሳምንቱ ከፍተኛ ጭነት ቀናት በልዩ ዘገባ ውስጥ ሊታዩ ይችላሉ። "ጫፍ" .

የደንበኞች ትልቁ እንቅስቃሴ ጊዜ ትንተና

ይህ ሪፖርት በጊዜ እና በሳምንቱ ቀን የተከፋፈሉ የደንበኞችን ጥያቄዎች ብዛት ያሳያል።

የደንበኞች ትልቁ እንቅስቃሴ ጊዜ

በዚህ ትንታኔ በመታገዝ መጪውን የስራ ጫና ለመቋቋም በቂ ሰራተኞች ሊኖሩዎት ይችላሉ። እና በተመሳሳይ ጊዜ ዝቅተኛ የደንበኛ እንቅስቃሴ በሚኖርበት ጊዜ ተጨማሪ የጉልበት ሥራ አይቀጥሩም።

በተለያየ ጊዜ ውስጥ ሸክሞችን ማወዳደር ከፈለጉ - ለሚፈልጉት የጊዜ ክፍተቶች ሪፖርት ያቅርቡ እና በመካከላቸው ይተንትኑ.

ስለዚህ፣ ያለፈውን አመት በተለያዩ ወቅቶች በመገምገም፣ በዚህ አመት መቼ እና ምን ያህል ጉብኝት ማድረግ እንደሚችሉ መወሰን ይችላሉ።

የተሰጡ አገልግሎቶች ብዛት ትንተና

አስፈላጊ ለተወሰኑ ሰራተኞች ወይም ክፍሎች ለተወሰነ ጊዜ የሥራ ጫናን መገምገም ከፈለጉ, ለምሳሌ, በሠራተኛ ለሚሰጡት አገልግሎቶች ትንታኔ ከፈለጉ, ከዚያም ጥራዝ ሪፖርቱን ይጠቀሙ.
ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024