Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ክሊኒክ  ››  ለህክምና መርሃ ግብር መመሪያዎች  ›› 


በሠራተኛው የሚሰጡ አገልግሎቶች ብዛት


በሠራተኛው የሚሰጡ አገልግሎቶች ብዛት

በእያንዳንዱ ሰራተኛ የተከናወነው ሥራ መጠን

በእያንዳንዱ ሰራተኛ የተከናወነው ሥራ መጠን

በሠራተኛው የሚሰጡ አገልግሎቶች ብዛት በጣም አስፈላጊ ነው. ይህ የሥራውን ፍጥነት አመላካች ነው. እያንዳንዱ ሠራተኛ በየወሩ የሚያከናውነውን የሥራ መጠን በተሻለ ሁኔታ ለመወከል የአገልግሎቶቹን ዝርዝር ማሳየት እና እያንዳንዱ አገልግሎት ምን ያህል ጊዜ እንደተከናወነ ማመልከት ያስፈልግዎታል. ይህንን ለማድረግ, ሪፖርቱን ይጠቀሙ "የስራው ንፍቀ ክበብ" .

በእያንዳንዱ ሰራተኛ የተከናወነው ሥራ መጠን

በዚህ የትንታኔ ዘገባ እገዛ እያንዳንዱ ሰራተኛ ምን ያህል የተለያዩ ስራዎችን ማከናወን እንደሚችል ታያለህ።

የተሰጡ አገልግሎቶች ብዛት ትንተና

ይህ ሪፖርት ለአንድ የተወሰነ ሰራተኛ ምስላዊ ሁኔታን ሊያሳይ ይችላል. የእሱ ዕድሎች ምን ያህል ታላቅ እንደሆኑ ይታያል.

እንዲሁም አንድ የተወሰነ አገልግሎት መተንተን ይችላሉ. ምን ያህል በንቃት ይለማመዳል? ይህ አሰራር የሚከናወነው በአንድ ስፔሻሊስት ነው ወይንስ በተለያዩ ሰራተኞች ሊከናወን ይችላል. አንድ ሰው ብቻ አንዳንድ ውስብስብ ስራዎችን ቢሰራ, ተለዋዋጭነት እንደሌለዎት ወዲያውኑ ይገነዘባሉ.

ተቀባይነት ያላቸውን ደንበኞች ብዛት ትንተና

ተቀባይነት ያላቸውን ደንበኞች ብዛት ትንተና

አስፈላጊ እንዲሁም ሰራተኛው ምን ያህል ጎብኚዎችን እንደሚቀበል ማወቅ አስፈላጊ ነው.

የአገልግሎት ተወዳጅነት ትንተና

የአገልግሎት ተወዳጅነት ትንተና

አስፈላጊ ከዋጋ ዝርዝር ውስጥ እያንዳንዱ አገልግሎት ምን ያህል ተወዳጅ እንደሆነ ድርጅቱን በአጠቃላይ ይመልከቱ.
ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024