Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ክሊኒክ  ››  ለህክምና መርሃ ግብር መመሪያዎች  ›› 


የደንበኞች ብዛት ትንተና


የደንበኞች ብዛት ትንተና

የሰራተኞች እንቅስቃሴ ተለዋዋጭነት

የሰራተኞች እንቅስቃሴ ተለዋዋጭነት

የሰራተኛው ሌላ ጥሩ አመላካች የሥራው ፍጥነት ነው። አንድ ሰው በተቀበለው መጠን ለድርጅቱ ብዙ ገንዘብ ማግኘት ይችላል. ስለዚህ, በየጊዜው የደንበኞችን ብዛት መተንተን ያስፈልጋል. በሪፖርቱ ውስጥ በአንድ ልዩ ባለሙያ አገልግሎት የተሰጡ ደንበኞችን ጠቅላላ ቁጥር ማየት ይችላሉ። "የሰራተኞች ተለዋዋጭነት" .

የሰራተኞች እንቅስቃሴ ተለዋዋጭነት

ይህ ሪፖርት በአንድ ጊዜ ለብዙ ወራት መረጃን ይመረምራል። ስለዚህ, እየተፈጠረ ያለውን አዝማሚያ ለመረዳት እድል ይሰጥዎታል. የአንድ የተወሰነ ሰራተኛ አፈጻጸም እየተሻለ ወይም እየባሰ ይሄዳል። ሰራተኛው በቅርብ ጊዜ የተቀጠረ ከሆነ አፈፃፀሙ መሻሻል አለበት። ነገር ግን ጠቋሚዎቹ እየባሱ ከሄዱ, ምክንያቱን ለማወቅ ቀድሞውኑ አስፈላጊ ይሆናል. ወይም ሰራተኛው ራሱ የባሰ መስራት ጀመረ። አለበለዚያ ከሌሎች ዶክተሮች ጋር የመመዝገቢያ ሰራተኞች ሴራ አለ. ከዚያም የመጀመሪያ ደረጃ ሕመምተኞች በቀላሉ በአዲሱ ሐኪም ላይመዘገቡ ይችላሉ.

ተቀባይነት ያላቸውን ደንበኞች ብዛት ትንተና

የተሰጡ አገልግሎቶች ብዛት ትንተና

የተሰጡ አገልግሎቶች ብዛት ትንተና

አስፈላጊ እንዲሁም በእያንዳንዱ ሰራተኛ የሚሰጡትን አገልግሎቶች ብዛት ማወቅ አስፈላጊ ነው.
ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024