Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ለሱቁ ፕሮግራም  ››  ለመደብሩ የፕሮግራሙ መመሪያዎች  ›› 


የመደበኛ ደንበኞች ትንተና


በ ' USU ' ፕሮግራም ውስጥ የመደበኛ ደንበኞች ትንተና የሚከናወነው ልዩ ዘገባን በመጠቀም ነው. ሪፖርት አድርግ "ደንበኞች. ቋሚ" ከየትኞቹ ደንበኞች የበለጠ እንደሚያገኙ ለማወቅ ይረዳዎታል፡ መደበኛ ወይም የዘፈቀደ ደንበኞች ከእርስዎ የአንድ ጊዜ ግዢ የሚፈጽሙ እና የማይመለሱ።

ማንኛውም ብቃት ያለው ሥራ አስኪያጅ የገዛው ደንበኛ ሌላ ነገር ለመግዛት እንደገና ወደ እርስዎ መመለስ እንደሚፈልግ ለማረጋገጥ የኩባንያውን ጥረት መምራት አስፈላጊ መሆኑን በእርግጠኝነት ያውቃል። በዚህ አቅጣጫ አንዳንድ ስራዎችን መስራት ከጀመርክ ፕሮግራማችን በጊዜ ሂደት ምን ውጤት እንደተገኘ በቀላሉ ያሳያል።

የህ አመት

ግራፉ በዚህ አመት የግብይቶች መጠን የቋሚ የአንድ ጊዜ ደንበኞች መጠን እና መቶኛ ያሳያል።

ታማኝ የደንበኛ ትንተና

ባለፈው ዓመት

ግራፉ ባለፈው ዓመት በተደረገው የግብይት መጠን የቋሚ የአንድ ጊዜ ደንበኞች መጠኖችን እና መቶኛን ያሳያል።

ደንበኞች. ቋሚ። ባለፈው ዓመት

ንጽጽር

ግራፉ ለሁለት አመታት ከመደበኛ እና የአንድ ጊዜ ደንበኞች በተቀበሉት መጠኖች ላይ የለውጦችን ተለዋዋጭነት ያሳያል.

ደንበኞች. ቋሚ። ንጽጽር

ልዩነት (ልዩነት)

ግራፉ ከሁለት አመት በላይ ከመደበኛ እና የአንድ ጊዜ ደንበኞች በተቀበሉት መጠኖች ላይ ያለውን ለውጥ ልዩነት ያሳያል.

ደንበኞች. ቋሚ። ልዩነት (ልዩነት)

ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024