1. USU
 2.  ›› 
 3. Programy pre automatizáciu podnikania
 4.  ›› 
 5. Analýza činnosti podniku automobilovej dopravy
Rating: 4.9. Počet organizácií: 431
rating
krajiny: všetko
Operačný systém: Windows, Android, macOS
Skupina programov: Automatizácia podniku

Analýza činnosti podniku automobilovej dopravy

 • Autorské práva chránia jedinečné metódy obchodnej automatizácie, ktoré sa používajú v našich programoch.
  Autorské práva

  Autorské práva
 • Sme overeným vydavateľom softvéru. Toto sa zobrazuje v operačnom systéme pri spustení našich programov a demoverzií.
  Overený vydavateľ

  Overený vydavateľ
 • Spolupracujeme s organizáciami po celom svete od malých firiem až po tie veľké. Naša spoločnosť je zapísaná v medzinárodnom registri firiem a má elektronickú značku dôveryhodnosti.
  Znak dôvery

  Znak dôvery


Rýchly prechod.
Čo chceš teraz robiť?

Ak sa chcete s programom zoznámiť, najrýchlejším spôsobom je najprv si pozrieť celé video a potom si stiahnuť bezplatnú demo verziu a pracovať s ňou sami. V prípade potreby si vyžiadajte prezentáciu od technickej podpory alebo si prečítajte pokyny.Analýza činnosti podniku automobilovej dopravy - Snímka obrazovky programu

Účelom každej analýzy je zvýšiť efektivitu organizácie, dosiahnuť jej finančnú stabilitu, ziskovosť a konkurencieschopnosť. Analýza činností automobilového podniku je kľúčovým prvkom analytického systému. Podrobné preskúmanie ukazovateľov výkonnosti podniku pomáha včas identifikovať interné rezervy optimalizácie a rozvoja, prispieva k rozvoju efektívnych rozhodnutí manažmentu a zaisťuje kontrolu nad ich implementáciou. Pri analýze hospodárskej činnosti automobilového dopravného podniku je potrebné brať do úvahy špecifiká zostavovania rozpočtu pre dopravný podnik, v ktorom sa značná pozornosť venuje údržbe opravárenskej databázy, údržbe železničných koľajových vozidiel, generovaniu návrhy na centralizáciu dopravy, používanie cestných vlakov, zníženie čakacej doby nakládky a vykládky, ako aj zníženie prázdnych jázd. Rozhodnutia prijaté na základe analýzy výsledkov bežných činností sa používajú na objektívne hodnotenie dynamiky ukazovateľov ziskovosti v sledovanom období a na hľadanie rezerv na rast súvahy a čistého zisku.

Kto je vývojár?

Akulov Nikolay

Odborník a hlavný programátor, ktorý sa podieľal na návrhu a vývoji tohto softvéru.

Dátum kontroly tejto stránky:
2024-04-22

Toto video je možné prehrať s titulkami vo vašom vlastnom jazyku.

Ekonomická analýza činností podnikov automobilovej dopravy založená na komplexnej štúdii výkazníctva vám umožňuje získať informácie o hlavných parametroch práce a súčasnom stave organizácie: zisky, straty, stav aktív a pasív, ako aj stav vzájomných vyrovnaní s klientmi. Štúdium ukazovateľov je komplexným hodnotením všetkých činností podniku s možnosťou generovania manažérskych rozhodnutí na zvýšenie ekonomickej efektívnosti podniku. Analýza hospodárskej činnosti podniku s automobilovou dopravou predpokladá podrobnosť podľa dvoch typov: manažérsku a ekonomickú. Manažérske zahŕňajú všetky typy účtovných informácií, ktoré používajú manažéri v rámci inštitúcie. Ekonomická je založená na účtovných informáciách spoločnosti o analýze auto aktivít. Oba typy výskumu umožňujú podniku optimalizovať transportný proces a pomáhajú maximalizovať efektívnosť využívania zdrojov analýzy automatickej činnosti.


Pri spustení programu môžete zvoliť jazyk.

Kto je prekladateľ?

Khoilo Roman

Hlavný programátor, ktorý sa podieľal na preklade tohto softvéru do rôznych jazykov.

Choose language

Analýza finančných aktivít podniku s automobilovou dopravou je nevyhnutná a slúži na objektívne hodnotenie aktivít podniku a oblastí, ktoré ho tvoria. V priebehu úvahy sa skúmajú ukazovatele spotreby zdrojov, stavu zariadení, technológií a organizácie výroby. Podrobne sú študované ukazovatele, ktoré ovplyvňujú celkovú ekonomickú efektívnosť spoločnosti zaoberajúcej sa analýzou automobilových aktivít; sú analyzované návrhy na rozvoj spoločnosti. Analýzu finančných a ekonomických činností podniku s automobilovou dopravou využívajú pracovníci služieb ekonomického plánovania, riadenia organizácie prepravy automobilov, zákazníci služieb nákladnej dopravy, veritelia a investori. Štúdium pracovných výsledkov sa uskutočňuje v celom automobilovom dopravnom programe ako jeden systém s cieľom zohľadniť jeho konkurencieschopnosť a ziskovosť. Systematický prístup je obzvlášť efektívny pri vykonávaní funkčnej analýzy nákladov, ktorá poskytuje príležitosť na posúdenie konkurencieschopnosti a ziskovosti podniku. Jednou z hlavných úloh tejto štúdie je určiť maximálne možné náklady na služby prostredníctvom podrobného štúdia všetkých funkcií a nákladov vykonaných organizáciou prepravy automobilov.Objednajte si analýzu činnosti podniku s autodopravou

Pre zakúpenie programu nám stačí zavolať alebo napísať. Naši špecialisti s Vami dohodnú vhodnú konfiguráciu softvéru, pripravia zmluvu a faktúru na úhradu.Ako kúpiť program?

Inštalácia a školenie prebieha cez internet
Približný potrebný čas: 1 hodina, 20 minútMôžete si tiež objednať vývoj softvéru na mieru

Ak máte špeciálne požiadavky na softvér, objednajte si vývoj na mieru. Potom sa nebudete musieť prispôsobovať programu, ale program sa prispôsobí vašim obchodným procesom!
Analýza činnosti podniku automobilovej dopravy

Náš softvér na správu logistiky je navrhnutý tak, aby automatizoval prácu špecialistov podniku na autodopravu. Pri práci s našim produktom získate všetky možnosti automatizácie riadenia a organizácie efektívnej interakcie medzi všetkými divíziami dopravnej organizácie. S jeho použitím budete schopní posúdiť ekonomickú efektívnosť práce každého oddelenia, každého jednotlivého vozidla a každého zamestnanca. Naši programátori organizujú špecializované pracoviská pre zamestnancov automobilovej dopravnej spoločnosti s prístupom k možnostiam programu v súlade s ich pracovnými povinnosťami. Špecialisti technickej podpory prispôsobujú systém so zameraním na špecifiká inštitúcie a poskytujú kvalitné poradenské a užívateľské podporné služby. Ak ste zmätení v otázkach automatizácie práce automobilovej spoločnosti, ste pripravení investovať do procesu zvyšovania ekonomickej efektívnosti organizácie prepravy, potom bude náš softvér kľúčom k vyriešeniu všetkých vašich problémov.

Program poskytuje informácie na skúmanie súčasného stavu spoločnosti: majetok, aktíva, pasíva, ziskovosť použitých finančných prostriedkov, zdroje a skutočné výsledky finančných aktivít. S pomocou nášho produktu získate nástroj, ktorý vám umožní komplexne zhodnotiť aktivity podniku. Tento softvér poskytuje schopnosť hodnotiť produktivitu finančných investícií a tiež ziskovosť. Pomocou špeciálneho nastavenia programu získate univerzálny nástroj na hodnotenie rizík z možných strát. Systém USU-Soft pohotovo generuje a odosiela informácie na externú analýzu. Program neustále dopĺňa databázu klientov, pomocou ktorej získate prístup k analýze spoľahlivosti a solventnosti zákazníka. Pomocou špeciálnych správ o našom softvéri rýchlo vyhodnotíte obrat finančných prostriedkov a možnosť implementácie investičného programu.

Náš softvér vám umožňuje viesť záznamy o dopravcoch s ich klasifikáciou podľa zemepisu, spoľahlivosti a efektívnosti. Tento program vám umožňuje formovať zložité prefabrikované vozidlá s rôznymi druhmi nákladu idúcimi jedným smerom. Tento softvér vedie účtovníctvo a správu multimodálnej prepravy. Náš produkt poskytuje schopnosť kontrolovať objednávky podľa etáp ich vykonania a platby. Schopnosti programu vám umožňujú štandardizovať zmluvnú prácu pomocou štandardných formulárov a šablón. Pomocou nášho univerzálneho softvéru môžete organizovať vytváranie plánov načítania pre deň alebo iné časové obdobie. Náš softvér automaticky počíta náklady na každú trasu vrátane denných diét a paliva. Široká škála správ vám umožňuje vykonať komplexnú ekonomickú analýzu podniku a preskúmať smery dodania s najvyššou účinnosťou a najvyšším dopytom.