Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ክሊኒክ  ››  ለህክምና መርሃ ግብር መመሪያዎች  ›› 


የስልክ ጥሪ ሂሳብ


Money እነዚህ ባህሪያት ተለይተው መታዘዝ አለባቸው.

የስልክ ጥሪ ሂሳብ

ለስልክ ጥሪዎች የሂሳብ አያያዝ ለማንኛውም ንግድ አስፈላጊ ነው. ሥራ አስኪያጁ ዛሬ የወጪ የስልክ ጥሪዎች መደረጉን ወይም ኦፕሬተሮች ከደንበኞች ገቢ ጥሪዎች እንደተቀበሉ ለማየት ልዩ ሞጁሉን ማስገባት በቂ ነው። ለምሳሌ ' ስልክ ' ተብሎ ሊጠራ ይችላል።

ምናሌ ስልክ

የውሂብ ፍለጋ ቅጽ ይከፈታል, ይህም ለተፈለገው ጊዜ የስልክ ጥሪዎችን ለማሳየት ይረዳዎታል.

ምናሌ የስልክ ጥሪ ፍለጋ አማራጮች

ከዚያ በኋላ ለተወሰነ ቀን የገቢ እና ወጪ ጥሪዎች ዝርዝር ወዲያውኑ ይታያል።

የገቢ እና ወጪ ጥሪዎች ዝርዝር

ለደንበኛ ጥሪዎች የሂሳብ አያያዝ

ለደንበኛ ጥሪዎች የሂሳብ አያያዝ

አስፈላጊ እንዲሁም ለማንኛውም ደንበኛ የጥሪ ታሪክ አለ።

የንግግር ትንተና

የንግግር ትንተና

አስፈላጊ በሰራተኞች እና በደንበኞች መካከል የሚደረጉ የስልክ ንግግሮችን በራስ ሰር የመተንተን እድል ይኖርዎታል።
ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024