Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ክሊኒክ  ››  ለህክምና መርሃ ግብር መመሪያዎች  ›› 


የሰራተኞች ስራ ትንተና


የሰራተኞች ስራ ትንተና

የሰራተኛ አፈፃፀም ትንተና

ሰራተኞች የሰው ሃብትዎ ናቸው። ሸቀጦችን ለደንበኞች በመሸጥ ወይም አገልግሎት በመስጠት ለኩባንያው ገንዘብ እንዴት እንደሚያገኙ የሚያውቁት እነሱ ናቸው። የበለጠ ለማግኘት የሰራተኞችን ስራ መቆጣጠር አስፈላጊ ነው. የሰራተኛውን አፈፃፀም መተንተን ያስፈልጋል. እያንዳንዱ ሰራተኛ.

የሰራተኛ አፈፃፀም ትንተና

ለድርጅቱ ጥቅሞች

ለድርጅቱ ጥቅሞች

አስፈላጊ የሰራተኞች ስራ ትንተና የሚጀምረው በጣም አስፈላጊ በሆነው ነገር - በገንዘብ መጠን ነው. በመጀመሪያ, በገንዘብ ሁኔታ , እያንዳንዱ ሰራተኛ ለቀጣሪው የሚያመጣቸውን ጥቅሞች ይገምግሙ .

ለደንበኞች ጥቅሞች

ለደንበኞች ጥቅሞች

አስፈላጊ ከዚያ ደንበኞች ምን ያህል ሰራተኞችዎን እንደሚያምኑ ይመልከቱ።

ቁራጭ ደሞዝ

ቁራጭ ደሞዝ

አስፈላጊ ሠራተኛው ጥሩ ከሆነ፣ ለሥራ ቁርጥራጭ ደመወዝ እንዲስብ ያድርጉት።

ሪፈራል ሽልማት

ሪፈራል ሽልማት

አስፈላጊ ሽልማቱ ለተሰጡት አገልግሎቶች ብቻ ሳይሆን ሰራተኛው ደንበኛው ላመለከተላቸውም ጭምር ነው።

የሰራተኞች እንቅስቃሴ ተለዋዋጭነት

የሰራተኞች እንቅስቃሴ ተለዋዋጭነት

አስፈላጊ አዲስ ስፔሻሊስት በቡድኑ ውስጥ ሲቀጠር, ስራውን እንዴት እንደሚቀላቀል, በጊዜ ሂደት እንዴት እንደሚለዋወጥ ይመልከቱ.

የተከናወነው ሥራ ስፋት ትንተና

የተከናወነው ሥራ ስፋት ትንተና

አስፈላጊ አንድ ሠራተኛ ምን ያህል ሥራ መሥራት እንደሚችል ይወቁ.

ከደንበኞች ጋር ዕውቂያዎችን ያቅዱ

ከደንበኞች ጋር ዕውቂያዎችን ያቅዱ

አስፈላጊ ቅደም ተከተል ለመጠበቅ ሁሉንም የታቀዱ እና የተጠናቀቁ ስራዎችን ይመዝግቡ.
ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024