Home USU  ››  ለንግድ ሥራ አውቶማቲክ ፕሮግራሞች  ››  ክሊኒክ  ››  ለህክምና መርሃ ግብር መመሪያዎች  ›› 


የደንበኛ ትንተና


የደንበኛ ትንተና

የደንበኛ ውሂብ ትንተና

ደንበኞች የእርስዎ የገንዘብ ምንጮች ናቸው። ከእነሱ ጋር የበለጠ በጥንቃቄ በሰራህ መጠን ብዙ ገንዘብ ማግኘት ትችላለህ። ብዙ ቁጥር ያላቸው ደንበኞች ጥሩ ናቸው. ከእያንዳንዱ ገዢ ጋር በትክክል ለመስራት የደንበኛ ትንተና ማካሄድ ያስፈልግዎታል.

የደንበኛ ትንተና

እንቅስቃሴ

የደንበኛ እንቅስቃሴ

አስፈላጊ የአሁኑን የደንበኞችን እንቅስቃሴ ይተንትኑ።

የማስታወቂያ ውጤታማነት

የማስታወቂያ ውጤታማነት

አስፈላጊ እንቅስቃሴው ዝቅተኛ ከሆነ ማስታወቂያዎችን ይግዙ እና ውጤታማነታቸውን ይተንትኑ

የደንበኛው መሠረት እድገት

የደንበኛው መሠረት እድገት

አስፈላጊ መደበኛ ደንበኞች ከእርስዎ ብቻ ሳይሆን አዲስ ደንበኞች እንደሚገዙ ያረጋግጡ።

የቆዩ ደንበኞችን አያጡ

የቆዩ ደንበኞችን አያጡ

አስፈላጊ የቆዩ ደንበኞችን አያጡ

ከደንበኞች ጋር ሲሰሩ ስህተቶችን ይተንትኑ

ከደንበኞች ጋር ሲሰሩ ስህተቶችን ይተንትኑ

አስፈላጊ አንዳንድ ደንበኞች አሁንም ጥለውዎት ከሆነ፣ ከደንበኞች ጋር ሲሰሩ ስህተቶችዎን ለወደፊቱ እንደገና ላለመስራት ይተንትኑ

ለደንበኞች አስታዋሾችን ያድርጉ

ለደንበኞች አስታዋሾችን ያድርጉ

አስፈላጊ ባልቀረቡ አገልግሎቶች ገንዘብ እንዳያጡ ለደንበኞች አስታዋሾችን ይስጡ

ከፍተኛ የሥራ ጫናን ይያዙ

ከፍተኛ የሥራ ጫናን ይያዙ

አስፈላጊ በበቂ ሁኔታ ለመቋቋም ከፍተኛ የሥራ ጫና ያለባቸውን ቀናት እና ጊዜዎች ይለዩ.

ተበዳሪዎችን አትርሳ

ተበዳሪዎችን አትርሳ

አስፈላጊ ዕዳዎችን አትርሳ .

የደንበኛ ጂኦግራፊዎን ያስፋፉ

የደንበኛ ጂኦግራፊዎን ያስፋፉ

አስፈላጊ የደንበኞችን ጂኦግራፊ ያስፋፉ።

የግዢ ኃይልን ይከታተሉ

የግዢ ኃይልን ይከታተሉ

አስፈላጊ የግዢ ኃይልን ይከታተሉ።

የደንበኛ ደረጃ

የደንበኛ ደረጃ

አስፈላጊ ከሌሎች የበለጠ የመግዛት አቅም ላላቸው ሰዎች ልዩ ትኩረት ይስጡ .
ለሌሎች አጋዥ ርዕሶች ከዚህ በታች ይመልከቱ፡-


የእርስዎ አስተያየት ለእኛ አስፈላጊ ነው!
ይህ ጽሑፍ ጠቃሚ ነበር?
ሁለንተናዊ የሂሳብ አያያዝ ስርዓት
2010 - 2024