1. USU
  2.  ›› 
  3. Các chương trình tự động hóa kinh doanh
  4.  ›› 
  5. Akulov Nikolay - Trưởng nhóm phát triển phần mềm. Người sáng lập công ty.

Akulov Nikolay

Chuyên môn Trưởng nhóm phát triển phần mềm. Người sáng lập công ty.
Giáo dục Đại học Kỹ thuật Nghiên cứu Quốc gia
Công nghệ Lập trình. Công nghệ web. Ứng dụng di động. Cơ sở dữ liệu.
Kinh nghiệm Kinh nghiệm lập trình và tự động hóa doanh nghiệp hơn 23 năm.
Bắt đầu công việc 2010-10-13
Lĩnh vực hoạt động