1. Vývoj softvéru
 2.  ›› 
 3. Programy pre automatizáciu podnikania
 4.  ›› 
 5. Účtovanie rozvozu stravy
Rating: 4.9. Počet organizácií: 671
rating
krajiny: všetko
Operačný systém: Windows, Android, macOS
Skupina programov: USU Software
účel: Automatizácia podniku

Účtovanie rozvozu stravy

 • Autorské práva chránia jedinečné metódy obchodnej automatizácie, ktoré sa používajú v našich programoch.
  Autorské práva

  Autorské práva
 • Sme overeným vydavateľom softvéru. Toto sa zobrazuje v operačnom systéme pri spustení našich programov a demoverzií.
  Overený vydavateľ

  Overený vydavateľ
 • Spolupracujeme s organizáciami po celom svete od malých firiem až po tie veľké. Naša spoločnosť je zapísaná v medzinárodnom registri firiem a má elektronickú značku dôveryhodnosti.
  Znak dôvery

  Znak dôvery


Rýchly prechod.
Čo chceš teraz robiť?Účtovanie rozvozu stravy - Snímka obrazovky programu

Rozvoj podnikania spoločností dodávajúcich jedlo a vodu je založený na efektivite a automatizácii všetkých pracovných procesov. Kuriérske služby potrebujú systematizovať svoju činnosť pre jasný a koordinovaný výkon práce a posilnenie konkurenčných výhod na trhu. Čím vyššia je rýchlosť dodania jedla a vody, tým viac pozitívnych recenzií a ohlasov spoločnosť získa. Účtovanie rozvozu jedla si preto vyžaduje použitie softvéru, ktorý maximalizuje efektivitu spracovania a realizácie objednávok a podľa toho aj výšku zisku. Najlepším riešením tohto problému bude nákup programu Univerzálny účtovný systém, vyvinutý v súlade so špecifikami procesov kuriérskych spoločností. Softvér, ktorý ponúkame, dokáže jednoducho nahradiť iné aplikácie a umožní vám organizovať všetky oblasti práce najefektívnejším spôsobom. Pracovníci vašej doručovacej služby budú môcť nielen vytvárať objednávky a sledovať ich realizáciu, ale aj viesť personálnu a účtovnú evidenciu, generovať dokumenty, aktualizovať databázu, vypracovávať analytické správy a mnoho ďalšieho.

Štruktúra softvéru USU je rozdelená do troch blokov pre postupné riešenie určitého počtu úloh. Sekcia Referencie je potrebná na vytvorenie univerzálneho informačného zdroja: používatelia programu zadávajú rozsah služieb, trasy, účtovné položky, tovary a materiály, informácie o pobočkách a zamestnancoch. Flexibilita nastavenia systému vám umožňuje pracovať s akýmikoľvek kategóriami potravín a vody, takže si môžete neustále rozširovať sortiment. Okrem toho, keď sa údaje aktualizujú, vaši zamestnanci budú môcť aktualizovať prihlasovacie údaje, takže budete mať prehľad o dodávke vody, súvisiacich materiálov a akéhokoľvek tovaru. V sekcii Moduly sa spravujú všetky oblasti činnosti: tu evidujete objednávky dodávok, určujete všetky potrebné parametre, kalkulujete náklady a generujete ceny v automatizovanom režime. Používatelia môžu manuálne zadať ľubovoľnú položku ako položku dodávky. Po spracovaní údajov systém vygeneruje formuláre príjmových a dodacích listov s funkciou automatického vyplnenia polí pre ich výdaj kuriérom. Dodávka každej objednávky jedla je sledovaná pomocou stavu a špecifického farebného označenia, čo značne zjednodušuje proces sledovania mnohých súčasne vykonávaných služieb. Systém eviduje skutočnosť prijatia platby za dodané jedlo a vodu za účelom kontroly príjmu finančných prostriedkov vo vypočítaných objemoch. Časť Správy je potrebná na analýzu finančných výsledkov kuriérskej služby. Bez výrazných výdavkov na pracovný čas si môžete stiahnuť finančné a manažérske reporty za ľubovoľné obdobie, aby ste mohli analyzovať dynamiku a štruktúru komplexu ukazovateľov finančnej a ekonomickej činnosti spoločnosti: výnosy, náklady, zisk a ziskovosť. Informácie, ktoré vás zaujímajú, budú prehľadne prezentované v diagramoch, grafoch a štruktúrovaných tabuľkách a vďaka automatizácii výpočtov nebudete musieť pochybovať o správnosti údajov použitých na posúdenie finančnej situácie organizácie.

Okrem toho, nami vyvinutý účtovný systém dodávok potravín má funkciu vykonávať audit personálu, rozvíjať vzťahy so zákazníkmi a vykonávať skladové činnosti. Softvér USU tak pomáha optimalizovať rôzne procesy pre efektívne posilnenie pozície na vysoko konkurenčnom trhu kuriérskych služieb!

Softvér kuriérskej služby vám umožní jednoducho zvládnuť širokú škálu úloh a spracovať množstvo informácií o objednávkach.

Program na doručovanie tovaru vám umožňuje rýchlo sledovať realizáciu objednávok v rámci kuriérskej služby aj v logistike medzi mestami.

Doručovací program umožňuje sledovať plnenie objednávok, ako aj sledovať celkové finančné ukazovatele za celú spoločnosť.

Majte prehľad o doručení tovaru pomocou profesionálneho riešenia od USU, ktoré má širokú funkcionalitu a reporting.

 • Video z účtovania dodávky jedla

Účtovanie doručenia pomocou programu USU vám umožní rýchlo sledovať plnenie objednávok a optimálne zostaviť kuriérsku trasu.

Automatizácia kuriérskej služby, a to aj pre malé podniky, môže priniesť značné zisky optimalizáciou procesov doručovania a znížením nákladov.

Ak spoločnosť vyžaduje účtovanie doručovacích služieb, potom môže byť najlepším riešením softvér od USU, ktorý má pokročilé funkcie a široký reporting.

Kuriérsky program vám umožní optimalizovať doručovacie trasy a ušetriť čas na cestu, čím sa zvýši zisk.

Kompetentne vykonaná automatizácia doručovania vám umožňuje optimalizovať prácu kuriérov a šetriť zdroje a peniaze.

S operatívnym účtovaním objednávok a všeobecným účtovníctvom v doručovacej spoločnosti pomôže doručovací program.

Plné vyúčtovanie kuriérskej služby bez problémov a zmätkov vám zabezpečí softvér od spoločnosti USU so skvelou funkcionalitou a množstvom doplnkových funkcií.

Program USU poskytuje také pohodlné služby, ako je informovanie zákazníkov o stave objednávky, ako aj zasielanie upozornení na zľavy a iné akcie.

Môžete si prezrieť aktivitu dopĺňania klientskej základne, ako aj dôvody odmietnutia ponúkaných služieb.

Pomocou nášho počítačového systému budete môcť viesť evidenciu kuriérskych služieb, a to aj pre veľkých zákazníkov - napríklad dodávky vody do kancelárií a obchodných centier.

Používatelia môžu pracovať s rôznymi súbormi, importovať a exportovať informácie vo formátoch MS Excel a MS Word, nastavovať ľubovoľné tarify.

Vaši zamestnanci budú mať možnosť rýchlo sformovať potrebné dokumenty a ich následnú tlač na oficiálny hlavičkový papier spoločnosti s automatickým nastavením náležitostí.

V prípade potreby si môžete stiahnuť správu o všetkých dodaných tovaroch v rámci kuriérov, aby ste mohli posúdiť efektivitu a rýchlosť zamestnancov.

Softvérovú konfiguráciu je možné prispôsobiť podľa charakteristík a požiadaviek vašej konkrétnej organizácie a poskytnúť individuálne riešenia existujúcich problémov.

 • order

Účtovanie rozvozu stravy

Vedenie spoločnosti bude mať prístup ku kontrole plnenia úloh zamestnancov a analýze efektívnosti riešenia zadaných úloh na kontrolu kvality služieb a vypracovanie opatrení na motiváciu a odmeňovanie zamestnancov.

Za účelom implementácie marketingových stratégií budete mať možnosť posúdiť efektivitu rôznych typov reklamy z hľadiska prilákania zákazníkov.

Môžete porovnať počet prijatých hovorov, uskutočnených upomienok a množstvo skutočne vykonanej práce, aby ste odhadli potenciálny a obsadený podiel na trhu.

Analýza nákladov a posúdenie ich realizovateľnosti identifikuje a vylúči neprimerané náklady, a tým optimalizuje štruktúru nákladov.

Hodnotenie kúpnej sily zákazníkov vám môže pomôcť vytvoriť atraktívne cenové ponuky pre vašich zákazníkov a zvýšiť vašu konkurenčnú výhodu.

Vizuálne zobrazenie údajov o štruktúre a dynamike finančných ukazovateľov prispieva k efektívnemu manažérskemu účtovaniu a kontrole súladu skutočných hodnôt s plánovanými.

Vedenie spoločnosti bude mať prístup nielen k regulácii realizácie podnikateľských zámerov, ale aj k prognóze finančnej situácie spoločnosti v budúcnosti.

V prípade potreby je možná technická podpora našich špecialistov realizovaná na diaľku.