1. USU
 2.  ›› 
 3. ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ |
 4.  ›› 
 5. ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ପରିବହନର ସଂଗଠନ |
ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 656
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android, macOS
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ପରିବହନର ସଂଗଠନ |

 • କପିରାଇଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
  କପିରାଇଟ୍ |

  କପିରାଇଟ୍ |
 • ଆମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରକାଶକ | ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଡେମୋ ଭର୍ସନ୍ ଚଲାଇବାବେଳେ ଏହା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ |
  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |

  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |
 • ଆମେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ world ର ସଂଗଠନଗୁଡିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ | ଆମର କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି |
  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ

  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ


ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଦ୍ରୁତତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା, ଏବଂ ତା’ପରେ ମାଗଣା ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଏହା ସହିତ କାମ କରିବା | ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ବ technical ଷୟିକ ସମର୍ଥନରୁ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ read ନ୍ତୁ |ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ପରିବହନର ସଂଗଠନ | - ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ |

USU- ସଫ୍ଟ ଅଟୋମେସନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଏକାଥରକେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ କରେ | ଏହା ବ୍ୟବସାୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦିଗକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରି ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ସଫ୍ଟୱେର୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଗୃହର ହିସାବକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ଏବଂ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ | ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଗୃହିତ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ | ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣର ଆଧାର, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଆମ କମ୍ପାନୀରୁ ସଂଗଠନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ | ବାସ୍ତବରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରବାହ ଯୋଗାଇଥାଏ | ମାଲ ପରିବହନ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ପରିବହନ ସେବା | ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ | ଯଦି ସଂସ୍ଥାର ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଖରାପ ଅଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି, ତେବେ ମାଲ ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ ଅଯ ational କ୍ତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ will ଼ିବ | ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଟ୍ରକଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ id ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଆଇନ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ | ପରିବହନଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ |

ବିକାଶକାରୀ କିଏ?

ଅକୁଲୋଭ ନିକୋଲାଇ |

ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର୍ |

ତାରିଖ ଏହି ପୃଷ୍ଠା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା |:
2024-05-30

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |

ସଂଗଠନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା, ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ | ସଂଗଠନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାମଗ୍ରୀ, ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା କିମ୍ବା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ | ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଗୋ ବିତରଣରେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ employee ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ ଯିଏ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଗୋ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଠାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ | ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ମାଲ ପରିବହନ ସଡ଼କ ପରିବହନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା | ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲେ | ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗର ବିକାଶ, ପରିବହନ ସହିତ ବଜାରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସହିତ ସଂଗଠନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା | ଆଜି, କାର୍ଗୋ ବ୍ୟବସାୟରେ, ସଂଗଠନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିନା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଅର୍ଡର ଆଣିପାରେ |


ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |

ଅନୁବାଦକ କିଏ?

ଖୋଏଲୋ ରୋମାନ୍ |

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ର ଅନୁବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର୍ |

Choose language

ସଡକ ପରିବହନ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ମାଲ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ’ଣ ଦେଇପାରେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ସେବା ଗୁଣବତ୍ତା ବ ows େ, ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ 25% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି | ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଚେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ସମାନ ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ | ସଂଗଠନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସଡକ ପରିବହନର ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରାୟ 15% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବିତରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା 95% ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ | ସଫ୍ଟୱେର୍ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ଯାହା ପରିବହନ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ asked ାରା ପଚରାଯାଏ - ଏକ ମାର୍ଗ ଯୋଜନା କରିବା ଏବଂ କାର୍ଗୋ ବିତରଣର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ସେବାଗୁଡିକର ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାବେଳେ ସଡକ ପରିବହନର ମୂଲ୍ୟ କିପରି ହ୍ରାସ କରାଯିବ? ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ କ’ଣ - ନିଜ ଗାଡି ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସାଥୀର ପରିବହନ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ? ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଏବଂ ଖେଳଟି ମହମବତୀ ମୂଲ୍ୟବାନ କି?ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ପରିବହନର ସଂଗଠନ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଣିବାକୁ, କେବଳ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲେଖନ୍ତୁ | ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିନ୍ୟାସକରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସହମତ ହେବେ, ଦେୟ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଏକ ଇନଭଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ |ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିପରି କିଣିବେ?

ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ତାଲିମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ |
ଆନୁମାନିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ: 1 ଘଣ୍ଟା, 20 ମିନିଟ୍ |ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ |

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କଷ୍ଟମ୍ ବିକାଶକୁ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ | ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବ!
ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ପରିବହନର ସଂଗଠନ |

କେତେକ ଲୋକ ଭାବୁଥିବା ପରି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ Excel ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ନୁହେଁ | ଉନ୍ନତ ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ | ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ, ସଠିକ୍, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ଦକ୍ଷ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ଗତିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ | ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଟିଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ; ଆମେ ସରଳ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପାଇଁ ବାଛୁ ଯାହା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଭ୍ରାଟ ସହିତ ଲୋଡ୍ ହୋଇନାହିଁ | ମାଲ ପରିବହନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି USU- ସଫ୍ଟ | ଏହା ଅଭିଜ୍ଞ ବିକାଶକାରୀଙ୍କ ଦ୍ created ାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପରିବହନର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ କାର୍ଗୋ ଏବଂ ସଡକ ପରିବହନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ USU- ସଫ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମସ୍ତ କାରଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମାର୍ଗ ଯୋଜନାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ - ଆବଣ୍ଟିତ ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଗୋ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗୋଦାମ, ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହ - ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂଗଠନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର USU- ସଫ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଏକ ଅଂଶ | ପରିବହନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୀବ୍ର ହୁଏ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନର ଗତିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ସହଜ ଅଟେ |

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରୁଟିନ୍ କ୍ରିୟା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ହ୍ରାସ କରେ | ଏକ ସେବା ଯୋଜନା କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକ Any ଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହେବା ନିଶ୍ଚିତ | ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସିଷ୍ଟମ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ବିତରଣର ଗୁଣବତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ | ଏଥିସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କମ୍ପାନୀର ବଜେଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଲାଇସେନ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଏହା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଫି ଦେବାର କ is ଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ |

ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ମାଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଗ୍ରାହକ ଡାଟାବେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିଥାଏ | ସଂସ୍ଥା ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଗାଣକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହା କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କିଣେ | କାର୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆବଶ୍ୟକତା, ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ | ଗୋଦାମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମୟ ସମୟରେ ପଠାଇବା ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ, ଇନ୍ଧନର ଗତିବିଧିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ, ଯାହା ବ ally କଳ୍ପିକ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମକୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏବଂ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କାର୍ଗୋ ସେବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସହଜ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ଆପଣ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବସାୟର ନ୍ୟୁଆନ୍ସ, ଆଧୁନିକ ନେତାଙ୍କ ବାଇବଲରୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ | ଏହାର ଅପଡେଟ୍ ସଂସ୍କରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |