1. ସଫ୍ଟୱେର୍ ର ବିକାଶ
 2.  ›› 
 3. ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ |
 4.  ›› 
 5. ଏକ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀରେ ବିତରଣ ପାଇଁ ହିସାବ |
ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 305
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android, macOS
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: USU Software
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ଏକ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀରେ ବିତରଣ ପାଇଁ ହିସାବ |

 • କପିରାଇଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
  କପିରାଇଟ୍ |

  କପିରାଇଟ୍ |
 • ଆମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରକାଶକ | ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଡେମୋ ଭର୍ସନ୍ ଚଲାଇବାବେଳେ ଏହା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ |
  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |

  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |
 • ଆମେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ world ର ସଂଗଠନଗୁଡିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ | ଆମର କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି |
  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ

  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ


ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?ଏକ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀରେ ବିତରଣ ପାଇଁ ହିସାବ | - ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ |

ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସେବାଗୁଡିକର ବିକାଶ ସହିତ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି | ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଛୋଟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିତରଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି | ଯେତେବେଳେ ଏହା ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଆସେ ଯାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବହନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଡିତ, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦକ୍ଷ ସଂଗଠନ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ଏକ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀରେ ବିତରଣ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ହିସାବ ଦେଇ, କେବଳ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ବଜାରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗକୁ ବ to ିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ |

ଏକ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀରେ ବିତରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ | ବିଳମ୍ବ ସମୟ ବିତରଣ, ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ଷତି ଏବଂ ଏହି ଶିଳ୍ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କାରବାର ସମୟ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଉଚିତ | ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପରିବହନ ସୂଚନା ପରିବହନ ପରିବହନ ରେକର୍ଡଗୁଡିକ ସମସ୍ତ କାରଣଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ |

ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ସଡକ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସାଧାରଣତ reporting ରିପୋର୍ଟିଂ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ମଡେଲ ବିକାଶ କରନ୍ତି | ଏକ ଟ୍ରକ୍ କମ୍ପାନୀରେ ବିତରଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କ୍ୟୁରିଅର୍, ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ଥିତି, ଆଗମନ ସମୟ, ଯାନଗୁଡିକର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ସେଠାରେ କିଛି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଯାହା ରିଅଲ ଟାଇମରେ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୟୁନିଟର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଯାହା ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଗାଇଥାଏ | ଏଥିରେ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅଣ-ବିତରଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ (ଏକ ପାର୍ସଲର ବିଳମ୍ବ, କ୍ଷତି କିମ୍ବା କ୍ଷତି) ପାଇଁ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଏହା ଉଭୟ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଉପରେ ନଜର ରଖେ |

ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ପରିବହନ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତି, ସଂପୃକ୍ତ ଦଲିଲକରଣ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଲୁହ ପାଇଁ), ଦୂରତା ଏବଂ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଲାଭକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ | ଏହା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ | ଏହି ସୂଚନା ସିପିଂ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସିପିଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗଗୁଡିକ ପାଇଁ ହିସାବର ଫଳାଫଳକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆମେ ତଥ୍ୟ ପାଇଥାଉ ଯାହା ସମଗ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଅଟେ | ଏହିପରି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଗାଡି ଚଳାଚଳର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଦ୍ୟୋଗର ଆର୍ଥିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ |

ଯେହେତୁ ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତରୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସହଜ ନୁହେଁ | ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ରେକର୍ଡ ରଖନ୍ତି ତାହା ସର୍ବଦା ନୁହେଁ ଯାହା ସ୍ the ାଧୀନ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସୂଚକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପାଦନ କରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସଫ୍ଟୱେର୍ (ସଫ୍ଟୱେର୍) ବିତରଣର ସଫଳତା, କମ୍ପାନୀ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ସୂଚକାଙ୍କ ଗଣନା କରିବ | ତୁଳନା ପାଇଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଗଣନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତେ |

ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (USU) ହେଉଛି ସଫ୍ଟୱେର୍ - ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ରିପୋର୍ଟିଂ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ | ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ତକୃତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିଥାଏ | ଏକ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀରେ ବିତରଣ ପାଇଁ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଆଦର୍ଶ କାରଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରୁ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚକ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

କ୍ୟୁରିଅର୍ ସର୍ଭିସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସହଜରେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଏବଂ ଅର୍ଡର ଉପରେ ଅନେକ ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବିନା କ୍ୟୁରିଅର୍ ସର୍ଭିସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ USU କମ୍ପାନୀର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦ୍ୱାରା ମହତ୍ function ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଅନେକ ଅତିରିକ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ |

 • ଏକ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀରେ ବିତରଣ ପାଇଁ ହିସାବର ଭିଡିଓ |

USU ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବିତରଣ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପୂରଣକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ କ୍ୟୁରିଅର୍ ରୁଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ |

କ୍ୟୁରିଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବିତରଣ ମାର୍ଗକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ହେବ |

ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସଂପନ୍ନ ବିତରଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା, ଉତ୍ସ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି କ୍ୟୁରିଅର୍ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟୁରିଅର୍ ସର୍ଭିସର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା, ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଆଣିପାରେ |

ଯଦି କ company ଣସି କମ୍ପାନୀ ବିତରଣ ସେବା ପାଇଁ ହିସାବ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ତେବେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ USU ରୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଛି |

ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟୁରିଅର୍ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଅର୍ଡରଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ନଜର ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ଡେଲିଭରି କମ୍ପାନୀରେ ଅର୍ଡର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସହିତ, ବିତରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

USU ରୁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ସମାଧାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ରବ୍ୟର ବିତରଣ ଉପରେ ନଜର ରଖ, ଯାହାର ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି |

ବିତରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଡରଗୁଡିକର ପୂରଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ସମଗ୍ର କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଆର୍ଥିକ ସୂଚକାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ବିତରଣ କମ୍ପାନୀରେ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |

ଏକ ଟ୍ରକିଂ କମ୍ପାନୀରେ ବିତରଣ ପାଇଁ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପନ୍ଥା |

ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ | ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମାର୍ଗ ବିତରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ୍ଷମତା |

ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାନଗୁଡିକ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୂଚକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ, ଯାତ୍ରା ସମୟ |

ତାଙ୍କ ବେତନ ହିସାବ କରି କ୍ୟୁରିଅରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା | ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନାର ପ୍ରଦର୍ଶନ (ସେବା ଦ length ର୍ଘ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦରମା, ଅସୁସ୍ଥ ଛୁଟି, ବୋନସ୍) |

ସୁବିଧା ଉତ୍ପାଦ ଡାଟାବେସ୍ | ତଥ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସଂଗଠିତ କରିବାର କ୍ଷମତା, ସଂଖ୍ୟା, ଉତ୍ପାଦକ, ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ପାର୍ସଲ୍ ଖୋଜିବା |

ପରିବହନ କମ୍ପାନୀର ବୁକକିଂ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ | ଯେକ any ଣସି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଆକାରର କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ | ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯେକ area ଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏହାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ |

 • order

ଏକ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀରେ ବିତରଣ ପାଇଁ ହିସାବ |

ଆସୁଥିବା ଏବଂ ଯାଉଥିବା ଦେୟଗୁଡିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସରଳୀକରଣ | ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଯେ କେହି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେୟ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି |

ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିବହନ ବିତରଣ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟର ଶୀଘ୍ର ଗଠନ | ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ | ସେହି ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସର୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି |

ସମସ୍ତ ଷ୍ଟପ୍ ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏକ ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା |

ମଲ୍ଟିୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ |

ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା |

ସୁଦୂର ଅଭିଗମ୍ୟତା | ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ରହିଥାଏ | ତୁମକୁ କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦରକାର |

ପରିବହନ ବିତରଣ ଗୋଦାମରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଏକ ସମୀକ୍ଷା, ଗୋଦାମରେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଗତିବିଧି ପାଇଁ ହିସାବ, ଉତ୍ପାଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସର୍ତ୍ତଗୁଡିକର ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା |

ତୁରନ୍ତ ବିତରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଟ୍ରାକିଂରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା |

ତୁମର ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର ଲୋଗୋ ସହିତ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଲାକୋନିକ୍ ଫର୍ମ | ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ସେହି ଆଇଟମଗୁଡିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା |

ସମସ୍ତ ମୋଟର ଯାନ ଗ୍ୟାରେଜ, କ୍ୟୁରିଅର୍, ବିଭାଗ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକର ସମୀକରଣ |