1. USU
 2.  ›› 
 3. ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ |
 4.  ›› 
 5. କ୍ୟୁରିଅର୍ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ |
ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 660
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android, macOS
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

କ୍ୟୁରିଅର୍ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ |

 • କପିରାଇଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
  କପିରାଇଟ୍ |

  କପିରାଇଟ୍ |
 • ଆମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରକାଶକ | ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଡେମୋ ଭର୍ସନ୍ ଚଲାଇବାବେଳେ ଏହା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ |
  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |

  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |
 • ଆମେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ world ର ସଂଗଠନଗୁଡିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ | ଆମର କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି |
  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ

  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ


ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଦ୍ରୁତତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା, ଏବଂ ତା’ପରେ ମାଗଣା ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଏହା ସହିତ କାମ କରିବା | ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ବ technical ଷୟିକ ସମର୍ଥନରୁ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ read ନ୍ତୁ |କ୍ୟୁରିଅର୍ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ | - ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ |

କ୍ୟୁରିଅର୍ ସେବାଗୁଡିକର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ମହତ୍ importance ପୂର୍ଣ, ଯେହେତୁ ସେଗୁଡିକ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରମିକ - କ୍ୟୁରିଅର୍ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରାଯାଇଥାଏ | ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବାଗୁଡିକର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଗୁଣ କ୍ୟୁରିଅର୍ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିତରଣ ବେଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ମତାମତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ | ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟତୀତ, କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ହିସାବ ବିଷୟରେ ଭୁଲିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ | କ୍ୟୁରିଅର୍ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ, ଅର୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ତଥ୍ୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ | ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋରିଅରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | କ୍ୟୁରିଅର କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିତରଣ, ଯଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଯାହାର ମତାମତ କ୍ୟୁରିଅର୍ ସେବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ | ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଏବଂ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ସହିତ କ୍ୟୁରିଅର୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ |

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସକରାତ୍ମକ ମତାମତ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏକ ମହତ୍ impact ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ଲାଭ ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ତରକୁ ସକରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ | ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅନ-ସାଇଟ୍ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କ୍ୟୁରିଅର୍ମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଜଟିଳ | ଅର୍ଡରଗୁଡିକର ବୃହତ ପ୍ରବାହ ହେତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ | ସମ୍ପ୍ରତି, ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକର ବଜାର କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ | କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନବ ଶ୍ରମର ବ୍ୟବହାରକୁ କମ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ଅନେକ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଅପରେସନ୍ ର କ୍ରମାଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତତା ସଠିକତା ଏବଂ ତ୍ରୁଟି କରିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସମ୍ଭାବନା | କ୍ୟୁରିଅର୍ମାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ, ସମାଧାନ କରିବାକୁ, ମଜୁରୀ ହିସାବ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଡାଟାବେସ୍ କୁ ଅର୍ଡର ଡାଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବ | ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବାଗୁଡିକର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାର୍କେଟିଂ ସେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ |

ବିକାଶକାରୀ କିଏ?

ଅକୁଲୋଭ ନିକୋଲାଇ |

ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର୍ |

ତାରିଖ ଏହି ପୃଷ୍ଠା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା |:
2024-04-18

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |

ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡିକ ତୁମ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ | USU- ସଫ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ଖାତିର ନକରି ଯେକ company ଣସି କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରେ | ପରିବହନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ କ୍ୟୁରିଅର୍ ସେବା ମଧ୍ୟରେ USU- ସଫ୍ଟ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ବିକାଶ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ଗଠନ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପସନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି | USU ସଫ୍ଟୱେୟାରର ବିକାଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତୁମର କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରେ ନାହିଁ |

ୟୁଏସୟୁ-ସଫ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରେ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରେ | କ୍ୟୁରିଅର୍ମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ, USU- ସଫ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀ ଏବଂ କ୍ୟୁରିଅର୍ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଜାୟ ରଖିବା, କ୍ୟୁରିଅର୍ ପରିଚାଳନା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟୁରିଅର୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିତରଣର ସମୟ ଏବଂ ଗତି ରେକର୍ଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଡର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଡାଟାବେସ୍ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୂଚନା ଗଚ୍ଛିତ ହେବ | ଏହିପରି, ମାର୍କେଟିଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ଅଛି |


ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |

ଅନୁବାଦକ କିଏ?

ଖୋଏଲୋ ରୋମାନ୍ |

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ର ଅନୁବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର୍ |

Choose language

USU- ସଫ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିନିଯୋଗ! ଏହାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଏହାର ଏକ ମନୋନୀତ ଡିଜାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଛି | ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ | ଏହାର ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଟାଇମର୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ବିତରଣରେ କେତେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି | ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରେରଣକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଡର, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଏକ ଉତ୍ତମ ହିସାବ କରିପାରିବେ | ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ ଗବେଷଣା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗଣନା, ଯାନ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ, କ୍ୟୁରିଅର୍ ପାଇଁ ମାର୍ଗର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚୟନ ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗର କିଛି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ |କ୍ୟୁରିଅର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହିସାବ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଣିବାକୁ, କେବଳ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲେଖନ୍ତୁ | ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିନ୍ୟାସକରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସହମତ ହେବେ, ଦେୟ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଏକ ଇନଭଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ |ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିପରି କିଣିବେ?

ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ତାଲିମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ |
ଆନୁମାନିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ: 1 ଘଣ୍ଟା, 20 ମିନିଟ୍ |ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ |

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କଷ୍ଟମ୍ ବିକାଶକୁ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ | ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବ!
କ୍ୟୁରିଅର୍ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ |

ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାଗଣା ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରନ୍ତୁ | ଏହା ଆମ ୱେବସାଇଟରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇପାରିବ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆମ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବେ ଯେ ସିଷ୍ଟମ୍ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ବିକାଶକୁ ସହଜ କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଖାଇବାକୁ | USU- ସଫ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ଏହାର ସରଳ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୂଚନା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ଶିଖିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ | ପରିଚାଳନା ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଶାଖା, ଟର୍ମିନାଲ୍, ଗୋଦାମ ଘର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ | ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଏକକ ସୂଚନା ନେଟୱାର୍କରେ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ | କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବଜେଟରୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶକୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆକଳନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ | ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ମାନେ ସିଫ୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଉଦ୍ୟୋଗର ଯେକ Any ଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି |