1. USU
 2.  ›› 
 3. ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ |
 4.  ›› 
 5. କ୍ରେଡିଟ୍ debt ଣ ପାଇଁ ହିସାବ
ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 56
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android, macOS
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: USU Software
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

କ୍ରେଡିଟ୍ debt ଣ ପାଇଁ ହିସାବ

 • କପିରାଇଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
  କପିରାଇଟ୍ |

  କପିରାଇଟ୍ |
 • ଆମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରକାଶକ | ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଡେମୋ ଭର୍ସନ୍ ଚଲାଇବାବେଳେ ଏହା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ |
  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |

  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |
 • ଆମେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ world ର ସଂଗଠନଗୁଡିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ | ଆମର କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି |
  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ

  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ


ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?କ୍ରେଡିଟ୍ debt ଣ ପାଇଁ ହିସାବ - ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ |

USU ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ କ୍ରେଡିଟ୍ debt ଣ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପାଳନ ଅଟେ, ଯାହା ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ loans ଣର ପରିଶୋଧ ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ - debt ଣ ପରିଶୋଧ ସମୟ 12 ମାସରୁ ଅଧିକ ଅଟେ | , ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି, ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ debt ଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଉପରେ debt ଣର ହିସାବ କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ credit ଣଦାତା ଏବଂ orrow ଣଦାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ | ଏହା ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ଦ୍ determined ାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଯାହା loan ଣ ଚୁକ୍ତିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ can ାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯଦିଓ, ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ loans ଣର ରେକର୍ଡ ରଖେ |

ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କ୍ରେଡିଟ୍ ଉପରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ debt ଣ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ the ଣ ଡାଟାବେସରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆବେଦନ ଦାଖଲ ତାରିଖ ଠାରୁ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁମୋଦନ, ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ବିଚାର କରି debt ଣ କାରବାର ଏବଂ ଦେୟ ରାଶି, ଆୟୋଗର ଦେୟ ଏବଂ ଶତକଡା | ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରେଡିଟ୍, ଏହି ଡାଟାବେସରେ ଏହାର ଅନନ୍ୟ 'ଡୋସିଅର୍' ଅଛି ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ସହିତ debt ଣର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରେ, ଏବଂ ସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିବଦଳରେ, ରଙ୍ଗ ଦ୍ determined ାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପୂରଣ ଉପରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ନଜର ରଖନ୍ତି | ଏହି debt ଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ loan ଣ ଉପରେ status ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯଥା ସମୟରେ ଠିକ ସମୟରେ ଦେୟ, ଦେୟ ସମୟ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ, ବିଳମ୍ବ, ଜରିମାନା ଆଦାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ | User ଣର ସ୍ଥିତି ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ସମୟ ନଦେଇ ଉପଭୋକ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଭିନ୍ନ କରନ୍ତି |

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |

 • କ୍ରେଡିଟ୍ debt ଣ ପାଇଁ ହିସାବର ଭିଡିଓ |

ପ୍ରାପ୍ତ loans ଣ ଉପରେ debt ଣର ଏକ ହିସାବର ସଂରଚନା ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ କରେ - ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶୀଘ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୂଚକକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରେ, ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭବ କରେ | ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କ୍ରେଡିଟ୍ ଉପରେ debt ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାକୁ ସୁବିଧାରେ ସଂଗଠିତ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ହିସାବର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଠନ କରିବା ସମୟରେ ଉଦ୍ୟୋଗର ଲାଭଦାୟକତା | ପ୍ରାପ୍ତ loans ଣ ଉପରେ debt ଣର ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର ବିନ୍ୟାସକରଣ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ carried ାରା କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପରେ ସମସ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଏତେ କମ୍ ନୁହେଁ, ଯାହାକି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦ daily ନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ | , ମୁଖ୍ୟତ accounting ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ଗଣନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣରୁ | ତେଣୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ ently ାଧୀନ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବ, ରେକର୍ଡ ହେବାକୁ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର ସଠିକତା ଏବଂ ଗତି ସହିତ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ |

ଅଧିକନ୍ତୁ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଉ କ documents ଣସି ଦଲିଲ ଗଠନରେ ଜଡିତ ନୁହଁନ୍ତି | ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଉପରେ debt ଣ ପାଇଁ ହିସାବର ବିନ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ independ ାଧୀନ ଭାବରେ, ସିଷ୍ଟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ନିର୍ମିତ ଫର୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରେ, ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରେ, ଏହା ସୂଚନା ଏବଂ ରେଫରେନ୍ସ ବେସ୍ ଦ୍ୱାରା ନୀରିକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ନିର୍ମିତ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିୟମାବଳୀ, ଆଦର୍ଶ, ଏବଂ ମାନକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ | ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା | ବିଦ୍ୟମାନ ନିୟାମକ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ସଂଶୋଧନଗୁଡ଼ିକର ଆବିର୍ଭାବ ଉପରେ ଆଧାର ନିୟମିତ ମନିଟରିଂ କରିଥାଏ, ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକର ଗଣନା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏକ ଅପ-ଟୁ-ଡେଟ୍ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମରେ ସେଟିଂସମୂହକୁ ବିଚାର କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥାଏ | ସୂଚନା ଏବଂ ରେଫରେନ୍ସ ଆଧାରର ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ହିସାବର ସେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗଣନାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରେସନ୍ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଆଧାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ମାନକକୁ ବିଚାର କରି ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ |


ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |

Choose language

ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ only କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ - ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପଠନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୋଗ | ସେମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକର ତତକ୍ଷଣାତ୍ ପୁନ al ଗଣନା କରିଥାଏ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ପୁନ ing ନିର୍ମାଣ କରେ, ତେଣୁ, ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୂଚନା ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ୱାର୍କ ଲଗ୍ ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଖଣ୍ଡ-ଦରମା ହିସାବ କରି ଡାଟା ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | ସେହି ସମୟରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏକ ଲଗଇନ୍ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସରକାରୀ ସୂଚନାର ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାସୱାର୍ଡ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହନ କରନ୍ତି | ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଇନପୁଟ୍ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀତା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍। |

କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଧାର ସହିତ, CRM କୁ ଗ୍ରାହକ ଆଧାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ହିସାବ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ପଞ୍ଜୀକରଣ କ୍ଷଣରୁ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଇତିହାସ ସଂକଳିତ ହୋଇଥାଏ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଲରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଏକ ଅଭିଲେଖାଗାର, ଫଟୋ, ଏବଂ ତାରିଖ ଦ୍ performed ାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା - କଲ୍, ଚିଠି, ସଭା, ଏବଂ loan ଣ ପ୍ରଦାନ ଧାରଣ କରିଥାଏ | CRM ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଫର୍ ଗଚ୍ଛିତ କରେ, ପଠାଯାଇଥିବା ମେଲିଂର ପାଠ୍ୟ, ପରିଚୟପତ୍ରର ନକଲ ଏବଂ ୱେବକ୍ୟାମରୁ ଏକ ଫଟୋ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି |

 • order

କ୍ରେଡିଟ୍ debt ଣ ପାଇଁ ହିସାବ

ବାହ୍ୟ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ - ଭିବର, SMS, ଇ-ମେଲ୍, ଭଏସ୍ କଲ୍, ଯାହା ମେଲିଂ ଏବଂ ସୂଚନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କ୍ରେଡିଟ୍ debt ଣ ଡାଟାବେସରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିପକ୍ୱତା ତାରିଖ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ | ଦେୟ ତାରିଖ ଏବଂ ପରିମାଣର ଏକ ସ୍ମାରକ, ଏକ ଦଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞପ୍ତି | ସେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେଲିଂଗୁଡିକ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ମନୋନୀତ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି - ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ବହୁ ପରିମାଣରେ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ |

ଆର୍ଥିକ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ମାନକ ଚୁକ୍ତି, ଏବଂ ଇନଭଏସ୍ ସହିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରକାରର ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ | ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆବେଦନ କରିବାବେଳେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ loan ଣ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ MS ୱାର୍ଡରେ ଏକ loan ଣ ଚୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ | କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାବେଳେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସୁଧ ହାରକୁ ବିଚାର କରି ଦେୟ ହିସାବ କରେ, ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏହାର ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯଦି ଏଥିରେ loan ଣ ଦିଆଯାଏ | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସିଷ୍ଟମ ସମସ୍ତ ସୂଚକ ଉପରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରଖେ, ଅନୁମୋଦିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି, ଯାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଲାଭଜନକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ |

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୂଚକାଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, loans ଣ ଚାହିଦା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ପରିଶୋଧ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ଏବଂ ମୂଳ debt ଣ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ଫର୍ମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି - ଟେବୁଲ୍, ଚିତ୍ର, ଏବଂ ଗ୍ରାଫ୍ ଯାହା ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚକର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଭିଜୁଆଲ୍ କରିଥାଏ | ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ଗୁଣବତ୍ତା ଆକଳନ କରିବାକୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚର ଉପଯୁକ୍ତତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ts ଣ ପରିମାଣର ଅଣ-ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଂସ୍ଥାପନ USU ସଫ୍ଟୱେୟାରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ | ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | ସଂସ୍ଥାପନ ପରେ, credit ଣ ts ଣର ଏକ ହିସାବ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଅଛି |