1. USU
 2.  ›› 
 3. Programy pre automatizáciu podnikania
 4.  ›› 
 5. Účtovná forma palív a mazív
Rating: 4.9. Počet organizácií: 494
rating
krajiny: všetko
Operačný systém: Windows, Android, macOS
Skupina programov: Automatizácia podniku

Účtovná forma palív a mazív

 • Autorské práva chránia jedinečné metódy obchodnej automatizácie, ktoré sa používajú v našich programoch.
  Autorské práva

  Autorské práva
 • Sme overeným vydavateľom softvéru. Toto sa zobrazuje v operačnom systéme pri spustení našich programov a demoverzií.
  Overený vydavateľ

  Overený vydavateľ
 • Spolupracujeme s organizáciami po celom svete od malých firiem až po tie veľké. Naša spoločnosť je zapísaná v medzinárodnom registri firiem a má elektronickú značku dôveryhodnosti.
  Znak dôvery

  Znak dôvery


Rýchly prechod.
Čo chceš teraz robiť?

Ak sa chcete s programom zoznámiť, najrýchlejším spôsobom je najprv si pozrieť celé video a potom si stiahnuť bezplatnú demo verziu a pracovať s ňou sami. V prípade potreby si vyžiadajte prezentáciu od technickej podpory alebo si prečítajte pokyny.Účtovná forma palív a mazív - Snímka obrazovky programu

Všetky spoločnosti, ktoré poskytujú logistické služby, prípadne majú vo svojom majetku vozidlá, vedú evidenciu spotreby palív a mazív (POL). Formulár účtovania PHM a mazív obsahuje všetky potrebné údaje o použití spotreby PHM. Tlačivá na výdaj pohonných látok a mazív sa evidujú v samostatnej účtovnej knihe. Vydávanie sa uskutočňuje na základe nákladných listov, ktoré slúžia ako zdroj informácií o určenom účele a použití PHM. Registračný list na výdaj pohonných látok a mazív pozostáva z troch častí. Prvá časť je úvod, kde sú zobrazené také údaje ako číslo dokladu, názov firmy, značka vozidla, názov pohonných hmôt a mazív, dátum vystavenia, údaje osoby zodpovednej za vystavenie. V ďalšej časti formulára sa zobrazuje model a číslo vozidla, číslo nákladného listu, údaje o vodičovi s osobným číslom, množstvo vydaných PHM a mazív v litroch. Poslednou fázou vyplnenia formulára s účtovnými údajmi pre palivá a mazivá je zber podpisov a osvedčenie dokumentu s pečaťou podniku. Formuláre na výdaj palív a mazív sa môžu líšiť vzhľadom na skutočnosť, že v organizácii sa používa niekoľko druhov palív. Použitím tlačív a knihy jázd pre výdaj PHM a mazív vzniká hlásenie o pohybe PHM, ktoré sa ďalej využíva pri účtovných prácach. Účtovníctvo sa vedie na základe tlačív, pričom treba mať na pamäti, že aj vedenie účtovných operácií sa líši. Pre dopravné spoločnosti sú nákladmi na pohonné hmoty a mazivá materiálové náklady, pre ostatné spoločnosti sú zahrnuté medzi ostatné náklady.

Ako každá účtovná operácia, pri zaťažení tokom dokladov, aj vedenie evidencie palív a mazív je náročný proces. V prítomnosti veľkého počtu vozidiel je príprava tlačív na výdaj pohonných hmôt a mazív a vedenie účtovných činností komplikované veľkým tokom informácií a rutiny. Vystavenie tlačív je možné vykonať súčasne pre päť až desať vozidiel, ktoré sa môžu líšiť aj vzhľadom. Strata času pri tvorbe dokumentácie je primárnym zdrojom neefektívnosti podniku. V súvislosti s účtovníctvom to hrozí vytvorením problémov s povereniami, ktorých spoľahlivosť bude do značnej miery závisieť od osoby. Pod vplyvom ľudského faktora a veľkých objemov spracovania informácií je riziko omylu veľmi vysoké. Zároveň vzniknuté chyby výrazne ovplyvňujú priebeh všetkých účtovných činností a pri ďalšej tvorbe výkazníctva. Chyby v daňovom vykazovaní majú za následok zaplatenie pokuty, čo prinesie spoločnosti zbytočné náklady, ak nie dokonca straty. Na optimalizáciu účtovníctva a správy dokumentov mnohé spoločnosti využívajú automatizované systémy. Takéto systémy cielene pôsobia na činnosť organizácie, prispievajú k zvyšovaniu efektívnosti, produktivity a ekonomickej výkonnosti podniku.

Univerzálny účtovný systém (USS) je inovatívny automatizačný program, ktorého schopnosti dokážu jednoducho optimalizovať akýkoľvek pracovný tok vykonávaný v organizácii. Použitie USS nemá žiadnu špeciálnu distribúciu alebo špecializáciu; systém je vhodný pre každú organizáciu. Jedinečnosť softvéru spočíva v jeho schopnosti prispôsobiť sa zmenám v štruktúre organizácie a pracovných procesov, ako aj vývoj produktu sa vykonáva s prihliadnutím na potrebné potreby, priania a úlohy, ktorých implementáciu musí program zabezpečiť. .

Spolu s Univerzálnym účtovným systémom môžete jednoducho optimalizovať účtovníctvo generovaním a vypĺňaním rôznych formulárov v automatickom režime, kalkuláciami spotreby paliva, riadením prepravného procesu, sledovaním a sledovaním technického stavu vozidiel, kontrolou práce vodičov atď. .

Automatizácia s univerzálnym účtovným systémom je jednoduchá, ľahká a rýchla!

PHM na trasách môžete sledovať pomocou programu pre nákladné listy od spoločnosti USU.

Registrovať vodičov pomocou moderného softvéru je jednoduché a jednoduché a vďaka systému výkazníctva dokážete identifikovať a odmeniť najefektívnejších zamestnancov, ako aj tých najmenej užitočných.

Program na evidenciu nákladných listov vám umožní zbierať informácie o nákladoch na trasách vozidiel, získavať informácie o vyhoretom palive a iných palivách a mazivách.

Program na vypĺňanie nákladných listov umožňuje automatizovať prípravu dokumentácie vo firme, vďaka automatickému načítaniu informácií z databázy.

Uľahčite si účtovanie nákladných listov a PHM a mazív s moderným programom z Univerzálneho účtovného systému, ktorý vám umožní organizovať prevádzku prepravy a optimalizovať náklady.

Program pre účtovníctvo nákladných listov umožňuje zobrazovať aktuálne informácie o spotrebe pohonných hmôt a mazív a pohonných hmôt pri preprave podniku.

Program pre nákladné listy je k dispozícii zadarmo na webovej stránke USU a je ideálny na zoznámenie, má pohodlný dizajn a množstvo funkcií.

Kto je vývojár?

Akulov Nikolay

Odborník a hlavný programátor, ktorý sa podieľal na návrhu a vývoji tohto softvéru.

Dátum kontroly tejto stránky:
2024-05-23

Pomocou softvérového balíka USU je oveľa jednoduchšie sledovať spotrebu paliva vďaka úplnému započítaniu všetkých trás a vodičov.

Každá logistická spoločnosť musí účtovať o benzíne a palivách a mazivách pomocou moderných počítačových systémov, ktoré poskytnú flexibilné výkazy.

Program na účtovanie nákladných listov je potrebný v každej dopravnej organizácii, pretože s jeho pomocou môžete urýchliť vykonávanie výkazov.

Účtovanie nákladných listov je možné vykonávať rýchlo a bez problémov s moderným softvérom USU.

Pri evidencii a účtovaní nákladných listov v logistike pomôže program PHM a mazív, ktorý má pohodlný systém vykazovania.

Program na účtovanie paliva vám umožní zbierať informácie o spotrebovaných palivách a mazivách a analyzovať náklady.

Na zaúčtovanie palív a mazív a paliva v akejkoľvek organizácii budete potrebovať program nákladného listu s pokročilým vykazovaním a funkciami.

Vaša spoločnosť môže výrazne optimalizovať náklady na palivá a mazivá a palivo tým, že vedie elektronické účtovanie pohybu nákladných listov pomocou programu USU.

Program na účtovanie PHM a mazív Vám umožní sledovať spotrebu PHM a PHM a mazív v kuriérskej spoločnosti, alebo zásielkovej službe.

Program na vytváranie nákladných listov vám umožňuje pripravovať správy v rámci všeobecného finančného plánu spoločnosti, ako aj momentálne sledovať výdavky na trasách.

Program na účtovanie palív a mazív je možné prispôsobiť špecifickým požiadavkám organizácie, čo pomôže zvýšiť presnosť výkazov.

Multifunkčný program s prístupným menu.

Optimalizácia práce s formulármi na výdaj pohonných hmôt a mazív.

Kontrola vedenia účtovných operácií.

Vytvorenie postupu pri vypĺňaní tlačív pre účtovanie PHM a mazív, kontrola vykonávania.

Vytváranie, formovanie, vypĺňanie formulárov v automatickom režime.

Pracujte s nákladnými listami automatizovaným spôsobom.

Riadenie zdrojov spoločnosti.

Automatizované tabuľky na výpočet nákladov na palivo.

Rozbor nákladov na pohonné látky a mazivá podľa údajov na formulároch.

Vývoj metód na zníženie nákladov na palivo.

Vykonávanie finančných, analytických a audítorských operácií.

Automatické spracovanie dokumentácie: zmluvy, formuláre, výpisy, časopisy a pod.

Vyplnenie registra pohybu nákladných listov.Objednajte si účtovný formulár PHM a mazív

Pre zakúpenie programu nám stačí zavolať alebo napísať. Naši špecialisti s Vami dohodnú vhodnú konfiguráciu softvéru, pripravia zmluvu a faktúru na úhradu.Ako kúpiť program?

Inštalácia a školenie prebieha cez internet
Približný potrebný čas: 1 hodina, 20 minútMôžete si tiež objednať vývoj softvéru na mieru

Ak máte špeciálne požiadavky na softvér, objednajte si vývoj na mieru. Potom sa nebudete musieť prispôsobovať programu, ale program sa prispôsobí vašim obchodným procesom!
Účtovná forma palív a mazív

Program má vstavaný vestník, ktorý vám pomôže optimalizovať prepravné trasy.

Optimalizácia štruktúry riadenia.

Import a export údajov akejkoľvek veľkosti.

Detailné zobrazenie zaznamenaných akcií v systéme.

Riadenie logistických operácií.

Zabudovaný systém riadenia skladu.

Monitorovanie, údržba a opravy vozidiel.

Možnosť vzdialenej správy podniku.

Rýchle vyhľadávanie v programe.

Použitie USU zaručuje bezpečnosť ukladania informácií.

Udržiavanie štatistických údajov.

Vysoká úroveň služieb a služieb pre softvérový produkt.